Kiến thức

Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Học Lớp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

25/7/18

25/7/18

#1

Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là:
A.(Z_c = 2 pi f C)
B. (Z_c = frac{1}{2 pi f C})
C. (Z_c = pi f C)
D. (Z_c = frac{1}{ pi f C})

Dung kháng có công thức: ${Z_c} = frac{1}{{C.omega }} = frac{1}{{2pi fC}}$

Nguồn:

Học Lớp

Xem thêm:

Bạn đang xem: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Điện dung làm gì?

Điện dung là tính chất vật lý của tụ điện đại diện cho điện lượng sinh ra bởi một dòng điện trên tụ điện

 • Kí hiệu điện dung là C
 • Kí hiệu đơn vị điện dung F (Đọc là fara)

Một số đơn vị khác thường gặp

 • 1 μF = 1.10-6 F với micrôfara có kí hiệu là μF
 • 1 nF = 1.10-9 F với nanôfara có kí hiệu là nF
 • 1 pF = 1.10-12 F với picôfara có kí hiệu là pF

Công thức điện dung cần nhớ: Q = CU

 • Q là điện tích
 • U là hiệu điện thế
 • C là điện dung

Dung kháng là gì?

Dung kháng là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của tụ

 • Kí hiệu là ZC.
 • Đơn vị là Ω (đọc là Ôm)
 • Biểu thức là (Z_c = 2 pi f C)

Bài tập

Những bài tập cơ bản
Bài tập 1: Một tụ điện có điện dung $frac{{{{10}^{ – 4}}}}{{2pi }}left( F right)$, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 100V, tần số f = 50Hz. Hãy tìm
a) Dung kháng của tụ.
b) Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua tụ

Giải​

a) Dung kháng của tụ: ${Z_C} = frac{1}{{omega C}} = frac{1}{{2pi f.C}} = frac{1}{{100pi .frac{1}{{2pi }}{{.10}^{ – 4}}}} = 200left( Omega right)$
b) Dòng điện hiệu dụng $I = frac{U}{{{Z_C}}} = frac{{100}}{{200}} = 0,5left( A right)$

Bài tập 2: Ở hai đầu một tụ điện có một hiệu điện thế xoay chiều U, f = 50Hz. Dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng I. Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải thay đổi tần số dòng điện đến giá trị nào?

Giải​

$begin{array}{l} left. begin{array}{l} {Z_C} = frac{1}{{omega C}} = frac{1}{{2pi f.C}}\ I = frac{U}{{{Z_C}}} end{array} right} to I = 2pi f.C.U\ to frac{{I’}}{I} = frac{{f’}}{f} to frac{{0,5I}}{I} = frac{{f’}}{{50}} to f’ = 25left( {Hz} right) end{array}$
Muốn cho dòng điện đi qua tụ điện có cường độ bằng 0,5I phải giảm tần số 2 lần và bằng 25 Hz.

Bài tập 3: Tụ điện có điện dung C = $frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{pi }$ F, được nối vào 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 5V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là:

Giải​

$begin{array}{l} left. begin{array}{l} {Z_C} = frac{1}{{omega C}} = frac{1}{{2pi f.C}}\ I = frac{U}{{{Z_C}}} end{array} right} to I = 2pi f.C.U\ = > I = 2.pi .50.frac{{{{2.10}^{ – 3}}}}{pi }.5 = 1left( A right) end{array}$

 

Sửa lần cuối: 7/12/19

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button