Kiến thức

Bài 3. Nhị thức Niu-Tơn-Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn


Bạn đang xem: Bài 3. Nhị thức Niu-Tơn-Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Lý thuyết nhị thức Niu – Tơn

Với a, b là những số thực tùy ý

Xem lời giải


Bài 1 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – Tơn:

Xem lời giải


Xem thêm: Chuyển đổi Điện tích

Bài 2 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm hệ số của

Xem lời giải


Bài 3 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11. Biết hệ số của

Xem lời giải


Xem thêm: Cách giải phương trình bậc 2-Quantrimang.com

Bài 4 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

Xem lời giải


Bài 5 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ khai triển biểu thức

Xem lời giải


Xem thêm:

Bài 6 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 58 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng:

Xem lời giải


Câu hỏi 1 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11. Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức…

Xem lời giải


Câu hỏi 2 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:…

Xem lời giải


Bài học tiếp theo

Bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 5. Xác suất và biến cố

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2. Dãy số

Bài 3. Cấp số cộng

Bài 4. Cấp số nhân

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 3. Hàm số liên tục

Bài học bổ sung

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button