Kiến thức

Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng-Tìm đáp án, giải bài

Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng


Bạn đang xem: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng-Tìm đáp án, giải bài

Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Hoạt động 2 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Xem thêm: Thi tuyển kỹ sư địa chất cần có những kỹ năng gì?

Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Hoạt động 5 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Hoạt động 6 trang 40 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 40 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Câu 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Xem thêm: Tra cứu giá trị bằng hàm VLOOKUP, INDEX hoặc MATCH-Excel

Bài 2 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 5 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Xem thêm: (DOC) Bai5

Bài 6 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải


Bài học tiếp theo

Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Bài học bổ sung

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button