Kiến thức

Lý 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Lý 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bạn đang xem: Lý 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu thí nghiệm

 • Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn.
 • Kĩ năng: Thực hành đo và phát hiện được quy luật về CĐDĐ và HĐT trong đoạn mạch mắc nối tiếp 2 bóng đèn.
 • Thái độ: Ý thức tốt ttrong tiết thực hành.

1.2. Dụng cụ thí nghiệm

 • Nguồn điện 3V
 • Hai bóng đèn pin như nhau.
 • 1 mili ampe kế có GHĐ 0,5A và có ĐCNN 0,001 A
 • 1 Vôn kế có GHĐ: 6V và ĐCNN: 0,1V
 • 1 công tắc, dây dẫn
 • Mẫu báo cáo của các nhóm
 • Bảng phụ để trả lời các câu hỏi chuẩn bị.

1.3. Cơ sở lý thuyết

– Gọi:

 • X1, X… Xn là các thiết bị điện
 • I1, I… Ivà IAB là cường độ dòng điện qua các thiết bị điện và trong mạch chính.
 • UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
 • U1, U2 ... Ulần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị điện.

Sơ đồ mạch điện

– Đoạn mạch mắc nối tiếp là đoạn mạch gồm các thiết bị điện được nối với nhau thành một dãy liên tiếp.

 • Hình 1.1 là các thiết bị điện X1, X2…Xn mắc nối tiếp với nhau.

a) Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp

– Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua các thiết bị điện trong mạch là như nhau.

 • Ta có: IAB = I1 = I= … = In

– Đo cường độ dòng điện qua mạch chính hay các thiết bị điện ta chỉ cần dùng một ampe kế mắc nối tiếp vào đoạn mạch đó.

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp

– Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc nối tiếp bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị thành phần.

 • Ta có: UAB = U1 + U2 + …+ Un

– Đo hiệu điện thế giữa hai đầu thiết bị điện nào thì ta dùng vôn kế mắc song song với thiết bị điện đó ở trong mạch điện.

2. Báo cáo thực hành

* Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

b. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế.

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

Mắc hai chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

* Đo cường độ của dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây:

Sơ đồ mạch điện mắc nối tiếp

b) Kết quả đo:

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 = I2 = I3

c) Nhận xét:

* Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2.

b) Kết quả đo:

c) Nhận xét:

Đối với đoạn mạch gồm hai đàn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23

3. Luyện tập

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết trên các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 lần lượt ghi 1V, 2V, 3V. Số chỉ của ampe kế là I = 0,5A. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn và cường độ dòng điện I1, I2, Iqua ba đèn Đ1, Đ2, Đ3.

Câu 2: Cho mạch điện gồm hai đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V, biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 là 0,25A.

a) Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2.

b) Nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 4,5V thì hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu?

Câu 3: Cho một dụng cụ đo đang hoạt động như hình vẽ. Đọc số chỉ của kim lúc đó.

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ:

a) Đèn Đvà Đgiống nhau, biết vôn kế V1 chỉ 15V, xác định số chỉ của vôn kế V2 và vôn kế V.

b) Vẫn mạch điện như trên, thay vôn kế bằng ampe kế A, A1, A2. Biết ampe kế A chỉ 10A. Vậy 2 ampe kế còn lại có số chỉ là bao nhiêu ampe?

4. Kết luận

Qua bài Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

 • Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

 • Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Bài học Vật lý 7

Chương 3 Vật lý 7

Bài liên quan:

 1. Lý 7 Bài 30: Tổng kết chương III Điện Học

 2. Lý 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

 3. Lý 7 Bài 28: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

 4. Lý 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

 5. Lý 7 Bài 25: Hiệu điện thế

 6. Lý 7 Bài 24: Cường độ dòng điện

 7. Lý 7 Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

 8. Lý 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 9. Lý 7 Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện

 10. Lý 7 Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button