Kiến thức

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

6/11/18

#1

1. Các kiến thức cần nhớ
Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

he-thuc-ve-canh-va-goc-png.4242

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) có (BC = a,AC = b,AB = c.) Ta có :
(b = a.sin B = a.cos C); (c = a.sin C = a.cos B;)
(b = c.tan B = c.cot C); (c = b.tan C = b.cot B.)
Trong một tam giác vuông
+) Cạnh góc vuông $=$ (cạnh huyền ) $times $ (sin góc đối)
$=$ (cạnh huyền ) $times $ (cosin góc kề)
+) Cạnh góc vuông $=$ (cạnh góc vuông ) $times $ (tang góc đối)
$=$ (cạnh góc vuông còn lại ) $times $ (cotang góc kề).

2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Giải tam giác vuông
Phương pháp:

  • Giải tam giác là tính độ dài các cạnh và số đo các góc dựa vào dữ kiện cho trước của bài toán.
  • Trong tam giác vuông, ta dùng hệ thức giữa cạnh và các góc của một tam giác vuông để tính toán.
  • Các bài toán về giải tam giác vuông bao gồm :

Bài toán 1: Giải tam giác vuông khi biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn.
Bài toán 2: Giải tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh.

Dạng 2: Tính cạnh và góc của tam giác
Phương pháp:
Bằng cách kẻ thêm đường cao ta làm xuất hiện tam giác vuông để áp dụng các hệ thức giữa cạnh và góc thích hợp.

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button