Kiến thức

Giải Bài Tập 2: Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10-Bài 3-Chương II

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương II: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai – Đại Số Lớp 10

Bạn đang xem: Giải Bài Tập 2: Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10-Bài 3-Chương II

Giải Bài Tập SGK: Bài 3 Hàm Số Bậc Hai

Xem thêm: Cách Tính Điện Năng Tiêu Thụ Cho Thiết Bị Trong Gia Đình

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.

a) (y = 3x^2- 4x + 1)

b) (y = – 3x^2 + 2x – 1)

c) (y = 4x^2- 4x + 1)

d) (y = – x^2 + 4x – 4)

e) (y = 2x^2+ x + 1)

f) (y = – x^2 + x – 1).

Lời Giải Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Phương pháp giải bài tập
Dựa vào đồ thị của hàm số (y = ax^2 + bx + c) (a khác 0), ta có bảng biến thiên của nó trong hai trường hợp a > 0 và < 0 như sau:

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Cách vẽ:

Bước 1: Xác định tọa độ của đỉnh (I (-frac{b}{2a}; -frac{Δ}{4a}))

Bước 2: Vẽ trục đối xứng (x = -frac{b}{2a})

Bước 3: Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành ( nếu có)

Xác định thêm một số điểm thuộc đồ thị để vẽ đồ thị chính xác hơn.

Bước 4: Vẽ parabol

Khi vẽ parabol cần lưu ý đến dấu của hệ số a (a > 0 thì bề lõm quay lên trên); (a > 0 thì bề lõm quay xuống dưới).

Câu a:

* D = R

* Bảng biếng thiên

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

* Giao điểm với (Ox: A(1; 0); B(frac{1}{3}; 0))

* Giao điểm với Oy; C(0; 1)

Câu b:

* D = R

* Bảng biến thiên

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

* Giao điểm với Ox: không có

* Giao điểm với Oy: C(0; -1)

* Đồ thị qua các điểm (D(1; -2), E(-frac{1}{2}; -2))

Câu c: (y = 4x^2 – 4x + 1 ⇔ y = (2x – 1)^2)

* D = R

* Bảng biến thiên

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

* Đỉnh (S(frac{1}{2}; 0))

* Đồ thị:

– Cắt Ox tại (S(frac{1}{2}; 0))

– Cắt Oy tại C(0; 1)

– Qua D(1; 1)

Câu d:

* Đỉnh I(2;0)

* Trục đối xứng: x = 2

* Giao điểm với Oy là A(0;-4)

* Bảng biến thiên và đồ thị

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Câu e:

* Đỉnh ()(I (-frac{1}{4}; frac{7}{8}))

* Trục đối xứng: (x = – frac{1}{4})

* Giao điểm với Oy là A(0;1)

* Bảng biến thiên và đồ thị

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Câu f:

* Đỉnh (I(frac{1}{2}; -frac{3}{4}))

* Trục đối xứng: (x = frac{1}{2})

* Giao điểm với Oy là A(0;-1)

* Bảng biến thiên và đồ thị

Bài Tập 2 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

Hướng dẫn giải

bài tập 2 trang 49 sgk đại số lớp 10

bài 3 hàm số bậc hai chương II. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.

Xem thêm: Dạng 8: Ứng dụng định lý Vi-et xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Bài Tập Liên Quan:

  • Bài Tập 1 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

  • Bài Tập 3 Trang 49 SGK Đại Số Lớp 10

  • Bài Tập 4 Trang 50 SGK Đại Số Lớp 10

Toán Học Lớp 10

Đại Số Lớp 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button