Kiến thức

Bài Tập 22: Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7-Tập 1-Bài 4-Chương II

Bài Tập 22 Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương II: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Bạn đang xem: Bài Tập 22: Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7-Tập 1-Bài 4-Chương II

Giải Bài Tập SGK: Bài 4 Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Xem thêm: Ước chung và bội chung là gì? Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất – Định nghĩa mọi thứ.

Bài Tập 22 Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng (Hình 13). Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Bài Tập 22 Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 1

Hình 13

Lời Giải Bài Tập 22 Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Phương Pháp Giải
Áp dụng tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

()(frac{x_1}{x_2} = frac{y_2}{y_1}; frac{x_1}{x_3} = frac{y_3}{y_1};….)

Giải:

Vì số răng cưa và số vòng quay được trong 1 phút của một bánh răng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có:

(frac{x}{20} = frac{60}{y}) hay (xy = 60.20)

(⇒ y = frac{1200}{x})

Cách giải khác

Ta biết rằng số răng cưa phụ thuộc vào bán kính của bánh răng cưa. Mà bán kính của bánh răng cưa tỉ lệ nghịch với vận tốc của vòng quay (hay số răng cưa trên bánh răng càng nhiều thì bánh răng cưa quay càng chậm). Nên ta có:

(20.60 = x.y ⇒ y = frac{1200}{x})

Hướng dẫn giải bài tập 22 trang 62 sgk đại số lớp 7 tập 1 bài 4 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch chương II. Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học và Những Điều Cần Biết

Bài Tập Liên Quan:

  • Bài Tập 16 Trang 60 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 17 Trang 61 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 18 Trang 61 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 19 Trang 61 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 20 Trang 61 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 21 Trang 61 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 23 Trang 62 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Toán Học Lớp 7

Đại Số Lớp 7 Tập 1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button