Kiến thức

Giải Bài Tập 3: Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9-Bài 30-Chương II

Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương II: Điện Từ Học – Vật Lý Lớp 9

Bạn đang xem: Giải Bài Tập 3: Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9-Bài 30-Chương II

Giải Bài Tập SGK: Bài 30 Bài Tập Vận Dụng Quy Tắc Nắm Tay Phải Và Quy Tắc Bàn Tay Trái

Xem thêm: Phân tích nhân tử – Wikipedia tiếng Việt

Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

Hình 30.3 mô ta khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục OO’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình.

Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

a. Hãy vẽ lực ()(vec{F_1}) tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và lực (vec{F_2}) tác dụng lên đoạn dây CD.

b. Cặp lực (vec{F_1}, vec{F_2}) làm cho khung dây quay theo chiều nào?

c. Để cho khung dây ABCD quay theo chiều ngược lại thì phải làm thế nào?

Lời Giải Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

Phương Pháp Giải
Tương tự như bài 2, bài này để cập đến việc xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường.

a. Theo hình 30.3 áp dụng quy tắc bàn tay trái cho các đoạn AB và CD, xác định và biểu diễn trên hình các lực (vec{F_1}, vec{F_2}).

b. Xác định chiều quay của khung dây dưới tác dụng của cặp lực (vec{F_1}, vec{F_2}).

c. Khung dây quay theo chiều ngược lại khi lực (vec{F_1}, vec{F_2}) có chiều như thế nào?

Muốn vậy, phải thay đổi yếu tố nào trong các yếu tố: chiều dòng điện, chiều đường sức từ hay cả hai yếu tố.

Câu a: Xem hình 30.3

Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

Câu b: Cặp lực (vec{F_1}, vec{F_2}) làm cho khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ.

Câu c: Khung dây quay theo chiều ngược lại khi cặp lực (vec{F_1}, vec{F_2}) có chiều ngược lại, muốn vậy phải đổi chiều dòng điện trong khung dây hoặc phải đổi chiều từ trường.

Cách giải khác

Câu a: Các lực tác dụng lên dây dẫn AB và CD được biểu diễn như trên hình 30.3a

Bài Tập 3 Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 9

Câu b: Khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ

Câu c: Muốn khung dây quay theo chiều ngược lại thì hai lực (vec{F_1}, vec{F_2}) phải có chiều ngược lại. Do vậy phải đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều từ trường.

Hướng dẫn làm bài tập 3 trang 84 sgk vật lý lớp 9 bài 30 bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái chương II. Hình 30.3 mô ta khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục OO’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình.

Xem thêm: Sử dụng máy tính casio giải phương trình số phức-Công thức nguyên hàm

Bài Tập Liên Quan:

  • Bài Tập 1 Trang 82 SGK Vật Lý Lớp 9

  • Bài Tập 2 Trang 83 SGK Vật Lý Lớp 9

Vật Lý Lớp 9

Vật Lý Lớp 9

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button