Kiến thức

Bài Tập 42: Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7-Tập 1-Bài 7-Chương II

Bài Tập 42 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương II: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Bạn đang xem: Bài Tập 42: Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7-Tập 1-Bài 7-Chương II

Giải Bài Tập SGK: Bài 7 Đồ Thị Của Hàm Số y = ax (a ≠ 0)

Xem thêm: Ag3PO4 màu gì? Tính chất, ứng dụng của hợp chất Ag3PO4

Bài Tập 42 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a. Hãy xác định hệ số a

b. Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng (frac{1}{2})

c. Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1

Hình 26

Lời Giải Bài Tập 42 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Phương Pháp Giải
a. Để xác định hệ số a, ta thay tọa độ điểm A(2; 1) vào hàm số ban đầu sau đó tìm được a.

b. Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng m: Từ x = m vẽ đường vuông góc với Ox. Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với đồ thị là điểm cần xác định.

c. Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng n: Từ y = n vẽ đường vuông góc với Oy. Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với đồ thị là điểm cần xác định.

Giải:

Câu a: Theo hình vẽ ta có: A(2; 1) thuộc vào đồ thị hàm số y = ax nên

Thay x = 2; y = 1 vào hàm số y = ax ta được:

()(1 = a.2 ⇒ a = frac{1}{2})

Từ đó ta tìm được hàm số: (y = frac{1}{2}x)

Câu b: Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng (frac{1}{2}).

Với (x = frac{1}{2}) thay vào hàm số: (y = frac{1}{2}x) ta có: (y = frac{1}{4})

Vậy tọa độ điểm (B(frac{1}{2};frac{1}{4}))

* Cách xác định:

Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng (frac{1}{2}): Từ (x = frac{1}{2}) vẽ đường vuông góc với Ox. Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với OA là điểm cần xác định.

Câu c: Với điểm có tung độ bằng -1 thì ta thay y= -1 vào hàm số (y = frac{1}{2}x) ta được x= -2

Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C(-2; -1) .

* Cách xác định:

Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1: Từ y = -1 vẽ đường vuông góc với Oy. Giao điểm của đường vuông góc vừa vẽ với OA là điểm cần xác định.

Bài Tập 42 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 1

Cách giải khác

Câu a: Ta có: (y = ax (a ≠ 0) ⇒ a = frac{y}{x})

Ta có đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng Oa tới tọa độ điểm (A(x_A = 2; y_A = 1))

Suy ra: (a = frac{y_A}{x_A} = frac{1}{2}). Vậy (a = frac{1}{2})

Câu b: Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số (y = frac{1}{2}x)

Khi (x = frac{1}{2}) thì (y = frac{1}{2}.frac{1}{2} = frac{1}{4})

Khi đó điểm B trên đồ thị có tọa độ là ((frac{1}{2}; frac{1}{4}))

Câu c: Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số (y = frac{1}{2}x)

Khi y = 1 thì (1 = frac{1}{2}x ⇒ x = -2). Vậy điểm C trên đồ thị có tọa độ (-2; -1)

Bài Tập 42 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 1

Hướng dẫn giải bài tập 42 trang 72 sgk đại số lớp 7 tập 1 bài 7 đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) chương II. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Xem thêm:

Bài Tập Liên Quan:

  • Bài Tập 39 Trang 71 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 40 Trang 71 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 41 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 43 Trang 72 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 44 Trang 73 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 45 Trang 73 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 46 Trang 73 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

  • Bài Tập 47 Trang 74 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Toán Học Lớp 7

Đại Số Lớp 7 Tập 1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button