Kiến thức

Giải Bài Tập 5: Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11-Bài 42-Chương 8

Bài Tập 5 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

Leave a Comment

Mục Lục Bài Viết

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen – Ancol – Phenol – Hóa Học Lớp 11

Bạn đang xem: Giải Bài Tập 5: Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11-Bài 42-Chương 8

Giải Bài Tập SGK: Bài 42 Luyện Tập: Dẫn Xuất Halogen, Ancol Và Phenol

Xem thêm: Tìm M để Hàm Số đồng Biến Trên Khoảng Cho Trước-Đại Số Lớp 10

Bài Tập 5 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan ()(overset{(1)}{rightarrow}) axetilen(overset{(2)}{rightarrow}) etilen(overset{(3)}{rightarrow}) etanol (overset{(4)}{rightarrow})axit axetic

b) Benzen(overset{(1)}{rightarrow}) brombenzen(overset{(2)}{rightarrow}) natri phenolat(overset{(3)}{rightarrow}) phenol (overset{(4)}{rightarrow}) 2,4,6- tribromphenol

Lời Giải Bài Tập 5 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

Câu a: (2CH_4 overset{(1500^0C)}{rightarrow} C_2H_2 + 3H_2)

(CH ≡ CH + H_2 {rightarrow} CH_2 = CH_2)

(CH_3-CH_2OH + O_2 overset{(men dấm)}{rightarrow} CH_3-COOH + H_2O)

Câu b:

(C_6H_6 + Br_2 overset{(Fe, t^0)}{rightarrow} C_6H_5Br + HBr)

(C_6H_5Br + 2NaOH(đặc) overset{(t^0cao,Pcao)}{rightarrow} C_6H_5ONa + NaBr + H_2O)

(C_6H_5ONa + CO_2 + H_O overset{(t^0)}{rightarrow} C_6H_5OH + NaHCO_3)

Bài Tập 5 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 5 trang 195 sgk hóa học lớp 11 bài 42 luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol chương 8. Đề bài yêu cầu hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học.

Xem thêm: Chia sẻ thông tin về bảng tuần hoàn đầy đủ và chi tiết nhất

Bài Tập Liên Quan:

  • Bài Tập 1 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

  • Bài Tập 2 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

  • Bài Tập 3 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

  • Bài Tập 4 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

  • Bài Tập 6 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

  • Bài Tập 7 Trang 195 SGK Hóa Học Lớp 11

Hóa Học Lớp 11

Hóa Học Lớp 11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button