Kiến thức

Bài tập ancol-Phần 1-Phản ứng thế với Na-Hoc247.vn

Bạn đang xem: Bài tập ancol-Phần 1-Phản ứng thế với Na-Hoc247.vn

Bài tập ancol – Phần 1 – Phản ứng thế với Na

01/09/2016 14:46

 » 

Lí thuyết Phenol

 » 

Học Hóa như thế nào..

 » 

Danh pháp andehit

Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng giải bài tập ancol_phần 1 nhé. Bài tập phản ứng thế với Na của ancol. Bài giảng của thầy Hồ Sĩ Thạnh – Giáo viên: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM đồng thời là giảng viên dạy tại Hoc247.vn

BÀI TẬP ANCOL – PHẦN 1

Phản ứng thế với Na

Câu 1: Cho 6g một ancol đơn chức mạch hở tác dụng Na vừa đủ thu được 1,12 lít khí H2(đkc). Số CTCT của X là:

A. 1                                      B. 2                                   C. 3                                  D. 4

Giải:

\ R(OH)+Na rightarrow R(ONa)+ frac{1}{2}H_{2} \ a mol   rightarrow            frac{a}{2} \ \ n_{H_{2}}=frac{1,12}{22,4}=0,05 mol = frac{a}{2} \ \ a = 0,1 mol

\ \ M_{ROH} = frac{6}{0,1}=60 = R + 17 \ \ Rightarrow R=43

⇒ C3H7OH (C3H8O)

overset{3}{H_{3}C}-overset{2}{CH_{2}}-overset{1}{CH_{2}-OH}: propan-1-ol

begin{matrix} H_{3}C - overset{2}{CH_{2}}-CH_{3} \ ^| \ OH end{matrix}: propan-2-ol

⇒ Chọn B

Câu 2: Cho 6,9g một ancol đơn chức vào bình đựng Na dư, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình tăng 6,75 gam. CTPT của ancol là:

A. CH3OH                          B. C2H5OH                       C. C3H7OH                     D. C4H9OH

Giải:

\ R-OH+Narightarrow R-ONa+frac{1}{2}H_{2} ^nearrow \ a mol  rightarrow  a    a        frac{a}{2}

m bình tăng = m (ancol) – mH2 ^nearrow

⇔ 6,75 = 6,9 – frac{a}{2}.2

⇒ frac{a}{2} = 0,075 mol ⇒ a = 0,15 mol

M=frac{6,9}{0,15}=46 = R+17 Rightarrow R = 29

CT ancol: C2H5OH

             Ancol etylic: etanol

⇒ Chọn B

Câu 3: Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là:

A. 43,4%                          B. 56,6%                       C. 30,19%                     D. 69,81%

Giải:

\ overline{R}OH+Na rightarrow overline{R}ONa + frac{1}{2}H_{2} \ a (mol)     rightarrow       frac{a}{2}

\ n_{H_{2}}=frac{2,24}{22,4} = 0,1 mol = frac{a}{2} Rightarrow a=0,2 mol \ \ overline{M}_{2 ancol} = frac{m}{0,2}=frac{10,6}{0,2}= 53

          \ \ 46  <  53  <  60
C2H5OH (x mol)                 C3H7OH (y mol)

left.begin{matrix} 46x + 60y = 10,6 \ \ x + y = 0,2    end{matrix}right} x =y = 0,1

%m_{C_{3}H_{7}OH}=frac{60 .0,1}{10,6}.100 %= 56,6 %

⇒ Chọn B

Câu 4: Cho 18,4g X gồm glixerol và một ancol no đơn chức Y tác dụng với natri dư thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Lượng hidro do Y sinh ra bằng 2/3 lượng hidro do glixerol sinh ra. Công thức phân tử của Y là:

A. CH3OH                         B. C2H5OH                    C. C3H7OH                    D. C4H9OH

Giải:

underset{(18,4)}{X}left{begin{matrix} C_{3}H_{5}(OH)_{3}: a \ \ underset{(Y)}{ROH}: b     end{matrix}right. xrightarrow[]{ Na } H_{2}

{C_{3}H_{5}(OH)_{3}}+3Na rightarrow C_{3}H_{5}(ONa)_{3} +{frac{3}{2}H_{2}}
 a (mol)                          rightarrow                                 {frac{3}{2}a}

\ R-OH + Na rightarrow RONa + frac{1}{2}H_{2} \ b mol       rightarrow       frac{b}{2}

\ n_{H_{2}}=frac{5,6}{22,4}= 0,25 mol \ \ Rightarrow 0,25 =frac{3a}{2}+frac{b}{2}  (1) \ \ Rightarrow frac{b}{2}=frac{2}{3} times frac{3a}{2} Rightarrow b = 2a  (2)

(1), (2)Rightarrow left{begin{matrix} a=0,1 mol \ \ b=0,2 mol end{matrix}right. Rightarrow m_{ROH}=18,4 - 92 . 0,1 = 9,2

Rightarrow M_{ROH}=frac{9,2}{0,2}=46: C_{2}H_{5}OH

⇒ Chọn B

Câu 5: Cho 6 gam ancol đơn chức A tác dụng với m gam Na, sau phản ứng được 0,07 gam H2. Mặt khác, cho 6 gam ancol đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, sau phản ứng được 0,1 gam H2. A có công thức nào dưới đây:

A. CH3OH                    B. C2H5OH                  C. C3H7OH                  D. C4H7OH

Giải:

             R-OH + Na rightarrow RONa + frac{1}{2}H_{2}
I. 6 (g)    a mol              m (g)                        0,07 (g) → 0,035 mol

II. 6 (g)   a mol             2m (g)                        0,1 (g) → 0,05 mol
                                                      frac{a}{2}=0,05

      Lần I: Na hết 

Nếu lần II: Na hết ⇒ {n_{H_{2}} = 2n_{H_{2} (I) = 0,07
                                         (II)

                  Đề: 0,05 mol H2

⇒ Ancol hết 

⇒ a = 0,1 

Rightarrow M_{ancol}=frac{6}{0,1}=60

    60 = R + 17 ⇒ R = 43 (C3H7-)

CT ancol C3H7OH

⇒ Chọn C

Câu 6: (TSĐH B 2013) Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol. Cho m gam X phản ứng hoàn

toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đkc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Gía trị của a là:

A. 8,8                             B. 6,6                            C. 2,2                              D. 4,4

Giải:

\ CH_{3}OHxrightarrow[]{ Na } 0,1 mol H_{2} \ \ C_{2}H_{4}(OH)_{2}

+ Ancol tác dụng Na → H2

\ R(OH)_{z}+zNa rightarrow R(ONa)_{z}+frac{z}{2}H_{2} \ \ 1 mol    rightarrow             frac{z}{2} (mol)

\ Rightarrow n_{OH}=z mol \ \ n_{O (ancol)} = n_{OH (ancol)} = 2n_{H_{2}} \ \ n_{O (ancol)}= 2n_{H_{2}}=2.0,1 = 0,2 mol

Ta có: n_{C}=n_{O}=0,2 mol

C → CO2

0,2 → 0,2 mol

⇒ a = 0,2.44 = 8,8 (g)

⇒ Chọn A

 

Các bạn có thể xem phần lí thuyết ancol 

tại đây

. Và khóa học 

luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa

. Bài giảng của thầy Hồ Sĩ Thạnh – Giáo viên: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM đồng thời là giảng viên dạy tại 

Hoc247.vn

!

  Chúc tất cả các bạn học tốt.!.

(Mod Hóa)

TIN LIÊN QUAN

 • Học và thi môn giáo dục công dân không khó (06/03)

 • Bảng nhận biết các chât hữu cơ (15/11)

 • Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12 (14/11)

 • Bí quyết viết mở bài môn Ngữ Văn (14/11)

 • Những lời chúc bằng tiếng Anh cực ý nghĩa gửi tặng thầy cô nhân ngày 20/11 (14/11)

 • ‘House’ và ‘Home’ trong tiếng Anh (11/11)

 • Lý thuyết và bài tập Đọc – Hiểu môn Ngữ văn lớp 12 (11/11)

 • 9 bước để ghi nhớ mọi nội dung học hiệu quả (10/11)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button