Kiến thức

Bài tập chứng minh đẳng thức dùng công thức lượng giác cơ bản

Ảnh của tanphu

tanphu gửi vào T3, 12/04/2016 – 12:01sa

Bài 1. Chứng minh các đẳng thức sau đây

 1. (sin^4 x+ cos^4 x = 1 -2sin^2 x cos ^2 x)
 2. (sin^6 x + cos^6 x =1-3 sin^2 x cos^2 x)
 3. ({{tan }^{2}}x-{{sin }^{2}}x={{tan }^{2}}x{{sin }^{2}}x)
 4. (dfrac{tan x}{sin x}-dfrac{sin x}{cot x}=cos x)
 5. (dfrac{1+{{sin }^{2}}x}{1-{{sin }^{2}}x}=1+2{{tan }^{2}}x)
 6. (dfrac{cos^2x-sin^2x}{cot^2x-tan^2x}=sin^2xcos^2x)
 7. (dfrac{{{sin }^{3}}a+{{cos }^{3}}a}{sin a+cos a}=1-sin acos a)
 8. (dfrac{{{sin }^{2}}a-{{cos }^{2}}a}{1+2sin acos a}=dfrac{tan a-1}{tan a+1})

Bài 2. Chứng minh biểu thức không phụ thuộc (x)

 1. (A=2cos^4{x}-sin^4{x}+sin^2{x}cos^2{x}+3sin^2{x})
 2. (B=dfrac{2}{tan{x}-1}+dfrac{cot x+1}{cot x-1})
 3. (C=2(sin^6{x}+cos^6{x})-3(sin^4{x}+cos^4{x}))
 4. (D=sin^2{x}tan^2{x}+2sin^2{x}-tan^2{x}+cos^2{x})

Bạn đang xem: Bài tập chứng minh đẳng thức dùng công thức lượng giác cơ bản

Từ khoá:

Chuyên mục:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button