Kiến thức

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Ảnh của tanphu

tanphu gửi vào T5, 15/09/2016 – 1:23sa

Bài 1. Cho 4 điểm (A, B, C, D) phân biệt. Gọi (I, J) lần lượt là trung điểm của (AB) và (CD). Chứng minh rằng:

  1. (overrightarrow{AC}+overrightarrow{BD}=2overrightarrow{IJ})
  2. (overrightarrow{AD}+overrightarrow{BC}=2overrightarrow{IJ})

Bài 2. Cho tam giác (ABC), (AM) là trung tuyến. Gọi (D) là trung điểm (AM), Chứng minh:

  1. (2overrightarrow{DA}+overrightarrow{DB}+overrightarrow{DC}=overrightarrow{0})
  2. (2overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OC}=4overrightarrow{OD}) (với (O) là điểm tùy ý)

Bài 3. Cho tứ giác (ABCD). Gọi (E, F) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB, CD); (G) là trung điểm của (EF). Chứng minh rằng:

  1. (overrightarrow{GA}+overrightarrow{GB}+overrightarrow{GC}+overrightarrow{GD}=overrightarrow{0})
  2. (overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC}+overrightarrow{AD}=4overrightarrow{AG})
  3. (overrightarrow{OG}=dfrac{1}{4}big(overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OC}+overrightarrow{OD}big)) với (O) là điểm tuỳ ý.

Bạn đang xem: Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Từ khoá:

Xem thêm: Lí thuyết và bài tập áp dụng phần đường tròn,prabol, elip, hypebol

Chuyên mục:

Bình luận

Bai 1

Hs 3

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button