Kiến thức

Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2

Bạn đang xem: Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2

Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2

admin

April 15, 2020

Tin Tức

Comments Off on Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2 778 Views

Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2

Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu là:
Na2SO4; Na2CO3;BaCl2;Ba(NO3)2;AgNO3;MgCl2

Bằng phương pháp hóa học , ko dùng chất háo học khác, trình bày các nhận biết , các hiện tường gì xảy ra .

Bài giải

-Cho các dd phản ứng đôi một vs nhau, nhận thấy 6 dd chia thành 3 nhóm sau:
+Nhóm 1: (tạo 2 lần kết tủa) gồm Ba(NO3)2 và MgCl2
+Nhóm 2: ( tạo 3 lần kết tủa) gồm Na2SO4 và BaCl2
+Nhóm 3: (tạo 4 lần kết tuả) gồm Na2CO3 và AgNO3
Các PTHH:
Na2SO4 + BaCl2 => 2NaCl + BaSO4
Na2SO4 + Ba(NO3)2 => 2NaNO3 + BaSO4
Na2SO4 + 2AgNO3 => 2NaNO3 + Ag2SO4
Na2CO3 + BaCl2 => 2NaCl + BaCO3
Na2CO3 + Ba(NO3)2 => 2NaNO3 + BaCO3
Na2CO3 + 2AgNO3 => 2NaNO3 + Ag2CO3
Na2CO3 + MgCl2 => 2NaCl + MgCO3
BaCl2 + 2AgNO3 => Ba(NO3)2 + 2AgCl
2AgNO3 + MgCl2 => Mg(NO3)2 + 2AgCl

-Cho các dd nhóm 1 và nhóm 2 td đôi một vs nhau. Cặp chất phản ứng vs nhau tạo kết tủa là Ba(NO3)2 (nhóm 1) và Na2SO4 (nhóm 2)
=> Nhận tiếp MgCl2 và BaCl2 còn lại.
Ba(NO3)2 + Na2SO4 => 2NaNO3 + BaSO4

-Cho dd Na2SO4 hoặc BaCl2 đã nhận ở trên td vs 1 dd bất kì trong nhóm 3. Nếu có tạo kết tủa là AgNO3 còn ko là Na2CO3

tag hiện tượng with net ionic equation balanced na2co3+agno3=ag2co3+nano3 reaction precipitate hno3 precipitation and will occur phases balance na2co3+agno3 complete color gì tac double replacement tác dụng với agno3+na2co3 molecular total does form a agno3+na2co3+h2o in tng h3po3+na2co3+agno3 h3po4+na2co3+agno3 nacl k2so4 agno3+na2co3+k2s2o8 na2co3+agno3=nano3+ag2co3 agno3+na2co3=agco3+nano3 = agco3 na2no3 observation plus product reaksi react mixed y chemical nano3 agno3+na2co3=ag2co3+nano3 ki hi hgcl2

2020-04-15

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button