Kiến thức

Bài tập số oxi hóa của nguyên tố C trong các chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O

Bạn đang xem: Bài tập số oxi hóa của nguyên tố C trong các chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O

Bài tập số oxi hóa của nguyên tố C trong các chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O

admin

April 16, 2020

Tin Tức

Comments Off on Bài tập số oxi hóa của nguyên tố C trong các chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O 461 Views

Số oxi hóa của nguyên tố C trong các chất: CO2, Na2CO3, CO, Al4C3, CaC2, CH2O lần lượt là:

A. +4, +4, +2, -4, –1, 0.
B. +4, + 4, + 2, +3, +4, 0.
C. 4, +4, +2, +4, +4, +1.
D. +4, +4, +2, +4, +4, +1.

Lời giải:

Giả sử số oxi hóa của C trong CO2 là x ta có x + 2(-2) = 0 → x = +4

• Tương tự số oxi hóa của nguyên tố C trong các hợp chất là Na2C+4O3;C+2O;Al4C3−4;CaC2−1;C0H2O

→ Đáp án đúng là đáp án A

 

 

Tag: xác định số oxi hóa của na2co3

2020-04-16

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button