Kiến thức

Bài tập trắc nghiệm khách quan-Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm khách quan-Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm khách quan – Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Toán 11 Nâng cao

Bài Tập và lời giải

Trong các bài từ 51 đến 63, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho.

Giá trị lớn nhất của các biểu thức ({sin ^4}x + {cos ^4}x) là :

A. 0

B. 1

C. 2

D.  ({1 over 2})

Trả lời

Chọn B vì  ({sin ^4}x + {cos ^4}x = 1 – 2{sin ^2}x{cos ^2}x le 1)

Câu 52 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giá trị bé nhất của biểu thức (sin x + sin left( {x + {{2pi } over 3}} right)) là

A. -2

B.  ({{sqrt 3 } over 2})

C. -1

D. 0

Xem lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button