Kiến thức

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!


Trang trước

Trang sau  


Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án

 • Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10.

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Câu 1: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

Quảng cáo

A. khối lượng của phân tử

B. độ tan trong nước

C. số loại đơn phân có trong phân tử

D. số lượng đơn phân có trong phân tử

Đáp án: D

Câu 2: Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Glucozo    B. Kitin    C. Saccarozo    D. Fructozo

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 3: Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

A. Lactozo    B. Mantozo    C. Xenlulozo    D. Saccarozo

Đáp án: C

Giải thích: Xenlu có cấu trúc khá bền và cứng, dạ dày của chúng ta không có hệ vi sinh vật cộng sinh như động vật nhai lại (trâu, bò) nên không tiêu hóa được.

Câu 4: Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H , O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2.    B. 3   C. 4.   D. 5

Đáp án: B

Giải thích: Các ý đúng là: 1, 3, 4

Câu 5: Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là

A. Xenlulozo   B. Glucozo

C. Saccarozo   D. Fructozo

Đáp án: B

Câu 6: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

A. bệnh tiểu đường   B. bệnh bướu cổ

C.bệnh còi xương   D. bệnh gút

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo?

A. Lactozo   B. Xenlulozo

C. Kitin   D. Saccarozo

Đáp án: B

Giải thích: Ngoài Xenlu còn có tinh bột cũng thủy phân thu sản phẩm là glucozo.

Câu 8: Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là

A. Mantozo    B. Fructozo    C. Hecxozo    D. Pentozo

Đáp án: D

Câu 9: Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng mạch thẳng

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng?

A. 2.    B. 3    C. 4.    D. 5

Đáp án: C

Giải thích: Nhận định đúng là: 1, 2, 3, 4

Nhận định (5) đúng là phản ứng trùng hợp

Câu 10: Loại đường nào sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo    B. Fructozo    C. Galactozo    D. Đêôxiribozo

Đáp án: D

Giải thích: C5H10O4 là công thức của đường trên.

<!–

Quảng cáo

–>

<!– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Câu 11: Saccarozo là loại đường có trong

A. Cây mía.   B. sữa động vật.   C. mạch nha.   D. tinh bột.

Đáp án: A

Câu 12: Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

A. nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

B. cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

C. vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể

D. điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Đáp án: D

Câu 13: Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ của cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2.   B. 3   C. 4.   D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (5) sai, Xenlu cấu tạo thành tế bào

Câu 14: Lipit không có đặc điểm:

A. cấu trúc đa phân

B. không tan trong nước

C. được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H , O

D. cung cấp năng lượng cho tế bào

Đáp án: A

Câu 15: Cho các ý sau:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

(4) Tham gia vào chức năng vận động của tế bào

(5) Xúc tác cho các phản ứng sinh học

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit trong tế bào và cơ thể?

A. 2.   B. 3   C. 4.   D. 5

Đáp án: B

Giải thích: (4) (5) sai

Câu 16: Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là

A. phôtpholipit và protein   B. glixerol và axit béo

C. steroit và axit béo   D. axit béo và saccarozo

Đáp án: A

Câu 17: Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?

A. steroit   B. phôtpholipit

C. dầu thực vật   D. mỡ động vật

Đáp án: A

Câu 18: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lipit?

A. Dầu chứa nhiều axit béo chưa no còn mỡ chứa nhiều axit béo no

B. Màng tế bào không tan trong nước vì đuọc cấu tọa bởi phôtpholipit

C. Steroit tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người

D. Một phân tử lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi một phân tử đường

Đáp án: C

Giải thích: Steroit tham gia cấu tạo hoocmon giới tính trong cơ thể người hoặc màng sinh chất.

Câu 19: Điều nào dưới đây không đúng về sự giống nhau giữa đường và lipit?

A. Cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O

B. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào

C. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

D. Đướng và lipit có thể chuyển hóa cho nhau

Đáp án: C

Giải thích: Lipit không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

 • Trắc nghiệm Bài 5: Protêin

 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 5 có đáp án năm 2021 mới nhất

 • Trắc nghiệm Bài 6: Axit nuclêic

 • Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 có đáp án năm 2021 mới nhất

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án

 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết

 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại

khoahoc.vietjack.com

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 có đáp án

Toán lớp 10 – Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Xem thêm: Các phương pháp chữa dị ứng da tại nhà có thực sự hiệu quả?-Hewel

Vật Lý 10 – Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 – Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Xem thêm: Giải sách bài tập Vật lí lớp 9-Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm-LỚP 9

Hóa Học lớp 10 – Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Xem thêm: Phenol-Wikiwand

Ngữ Văn lớp 10 – thầy Nguyễn Thanh Bình

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 – cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5:

fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với

nội quy bình luận trang web

sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Trang trước

Trang sau  Các loạt bài lớp 10 khác
 • Soạn Văn 10

 • Soạn Văn 10 (bản ngắn nhất)

 • Giải bài tập Toán 10

 • Giải bài tập Toán 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 (50 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 10

 • Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 (70 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 10

 • Giải bài tập Hóa học 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 (70 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 10

 • Giải bài tập Sinh 10 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 (35 đề)

 • Giải bài tập Địa Lí 10

 • Giải bài tập Địa Lí 10 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 (50 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 10

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 10

 • Giải bài tập Tiếng anh 10 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 10

 • Giải bài tập Lịch sử 10 (ngắn nhất)

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 10

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử (50 đề) 10

 • Giải bài tập Tin học 10

 • Giải bài tập GDCD 10

 • Giải bài tập GDCD 10 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 (38 đề)

 • Giải bài tập Công nghệ 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button