Kiến thức

Bài tập trắc nghiệm Số phức dạng quỹ tích-Công thức Số phức-VnDoc.com

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm Số phức dạng quỹ tích-Công thức Số phức-VnDoc.com

Bài tập trắc nghiệm Số phức dạng quỹ tích

Tải về

Bản in

1 107

Tải về

Bài viết đã được lưu

Bài tập Số phức – Quỹ tích

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập tốt hơn môn Toán, VnDoc xin mời các bạn tham khảo tài liệu

Bài tập trắc nghiệm số phức quỹ tích điểm

. Bộ tài liệu giới thiệu đến bạn đọc những bài tập và hướng dẫn giải bài tập tính mô đun, xác định quỹ tích, biểu diễn điểm của số phức, … được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm chương trình Toán 12 và đề thi THPT Quốc gia. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn

thi THPT Quốc gia

môn Toán trắc nghiệm hiệu quả.

  • Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên R

  • 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)

  • Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

  • Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác

  • Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 – 11 – 12

  • Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020 (Số 1)

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau:

Nhóm Tài liệu học tập lớp 12

. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại

Câu 1: Cho hai số phức {{z}_{1}},{{z}_{2}},left( {{z}_{1}}ne 0 right). Tập hợp các điểm biểu diễn số phức u={{z}_{1}}.z+{{z}_{2}} là đường tròn tâm O bán kính bang 1. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường nào sau đây

A. Đường tròn tâm là gốc tọa độ O, bán kính bằng left| {{z}_{1}} right|

B. Đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức frac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}}, bán kính bằng frac{1}{left| z right|}

C. Đường tròn tâm là gốc tọa độ O, bán kính bằng frac{1}{left| z right|}

D. Đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức -frac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}}, bán kính bằng frac{1}{left| z right|}

Câu 2: Cho số phức z=a+bi,left( a,bin mathbb{R} right). Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là đường tròn (C) có tâm I(4, 3) và bán kính R = 3. Đặt M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của F = 4a + 3b – 1. Tính giá trị của M + m

A. 48 B. 63
C. 50 D. 41

Câu 3: Cho là hai trong số các số phức z thỏa mãn điều kiện left| z-3i-5 right|=5, đồng thời left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} right|=8. Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức u={{z}_{1}}+{{z}_{2}} trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

A. {{left( x-10 right)}^{2}}+{{left( y-6 right)}^{2}}=36 B. {{left( x-10 right)}^{2}}+{{left( y-6 right)}^{2}}=16
C. {{left( x-frac{5}{2} right)}^{2}}+{{left( y-frac{3}{2} right)}^{2}}=frac{9}{4} D. {{left( x-frac{5}{2} right)}^{2}}+{{left( y-frac{3}{2} right)}^{2}}=9

Câu 4: Biết số phức z có phần ảo khác 0 và thỏa mãn left| z-2-i right|=sqrt{10}z.overline{z}=25. Điểm nào sau đây biểu diễn số phức z trên?

A. Nleft( 3,4 right) B. Mleft( 4,3 right)
C. Aleft( 4,-3 right) D. Bleft( 3,-4 right)

Câu 5: Cho A, B là hai điểm biểu diễn hình học số phức theo thứ tự {{z}_{1}},{{z}_{2}} khác 0 và thỏa mãn đẳng thức {{z}_{1}}^{2}+{{z}_{2}}^{2}={{z}_{1}}.{{z}_{2}}. Hỏi ba điểm A, B, O tạo thành tam giác gì? O là gốc tọa độ.

A. Tam giác đều
B. Tam giác cân tại O
C. Tam giác vuông tại O
D. Tam giác vuông cân tại O
Câu 6: Cho số phức z thỏa mãn left| z-2+3i right|=left| z-2-3i right|, biết left| z-1-2i right|=left| z-7-4i right|=6sqrt{2}, điểm Mleft( x,y right) là điểm biểu diễn số phức z, khi đó x thuộc khoảng:

A. left( 1,3 right) B. left( 2,4 right)
C. left( 4,8 right) D. left( 0,2 right)

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi (H) là phần mặt phẳng chứa các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn frac{z}{16},frac{16}{z} có phần thực và phần ảo đều thuộc đoạn left[ 0,1 right]. Tính diện tích S của (H)

A. S=256 B. S=192-32pi
C. S=64-16pi D. S=64pi

Câu 8: Trong các số phức z thỏa mãn left| {{z}^{2}}+1 right|=2left| z right| gọi {{z}_{1}},{{z}_{2}} lần lượt là các số phức có mô đun nhỏ nhất và lớn nhất. Khi đó mô đun của số phức w={{z}_{1}}+{{z}_{2}} là:

A. left| w right|=2 B. left| w right|=2sqrt{2}
C. left| w right|=1+sqrt{2} D. left| w right|=sqrt{2}

Câu 9: Cho m là số thực, phương trình {{z}^{2}}+left( m-2 right)z+2m-3=0 có hai nghiệm {{z}_{1}},{{z}_{2}}. Gọi M, N là điểm biểu diễn của {{z}_{1}},{{z}_{2}} trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác OMN có một góc bằng {{120}^{0}}, tính tổng các giá trị của a.

A. 4 B. -4 C. 6 D. -6

Câu 10: Cho số phức {{z}_{0}}left| {{z}_{0}} right|=2018. Diện tích của đa giác có các đỉnh là điểm biểu diễn của {{z}_{0}} các nghiệm của phương trình frac{1}{z+{{z}_{0}}}=frac{1}{z}+frac{1}{{{z}_{0}}} được viết dưới dạng nsqrt{3},nin mathbb{N}. Chữ số hàng đơn vị của n là:

A. 3 B. 4 C. 9 D. 8

Câu 11: Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m để tồn tại duy nhất một số phức z thỏa mãn đồng thời left| z right|=m,left| z-4m+3mi right|={{m}^{2}}

A. 4 B. 6 C. 9 D. 10

Câu 12: Cho hai số phức {{z}_{1}},{{z}_{2}} thay đổi thỏa mãn |{{z}_{1}}|=3,|{{z}_{1}}-{{z}_{2}}|=1, Biết tập hợp điểm của số phức {{z}_{2}} là hình H. Tính diện tích hình H

A. S=4pi B. S=12pi
C. S=20pi D. S=16pi

Câu 13: Cho hai số phức {{z}_{1}},{{z}_{2}} thỏa mãn phương trình left| z-2-3i right|=5,left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} right|=6. Biết tập hợp các điểm M biểu diễn số phức w={{z}_{1}}+{{z}_{2}} là một đường tròn. Tính bán kính R của đường tròn đó.

A. 8
B. 2
C. 2sqrt{2}
D. 4
Câu 14: Cho hai số phức {{z}_{1}},{{z}_{2}} thảo mãn left| {{z}_{1}} right|=6,left| {{z}_{2}} right|=2. Gọi M, N là các điểm biểu diễn cho {{z}_{1}},i{{z}_{2}}. Biết widehat{MON}={{60}^{0}}. Tính T=left| {{z}_{1}}^{2}+9{{z}_{2}}^{2} right|

A. 24sqrt{3} B. 18 C. 36sqrt{2} D. 36sqrt{3}

Câu 15: Cho số phức z thay đổi thảo mãn left| z-i right|-left| z+i right|=6. Gọi S là đường cong tạo bởi tất cả các điểm biểu diễn số phức left( z-i right)left( i+1 right) khi z thay đổi. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong S

A. 12pi C. 9pi sqrt{2}
B. 12sqrt{2}pi D. 6sqrt{2}pi

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo hướng dẫn chi tiết!

——————————————————————–

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu:

Bài tập trắc nghiệm Số phức dạng quỹ tích

. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Giải bài tập Toán lớp 12

,

Thi THPT Quốc gia môn Toán

,

Thi THPT Quốc gia môn Văn

,

Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button