Kiến thức

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về Ankan Môn Hóa Học Lớp 11, Phương Pháp Giải Các Bài Tập Ankan Hóa 11

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về Ankan Môn Hóa Học Lớp 11, Phương Pháp Giải Các Bài Tập Ankan Hóa 11

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về Ankan Môn Hóa Học Lớp 11, Phương Pháp Giải Các Bài Tập Ankan Hóa 11

+Số mol khí tăng lên: ntăng = x = nAnkan pư = nhh Ankan tạo thành = nhh Anken tạo thành

+ Đối với dạng bài cho khối lượng trung bình

**

* Lưu ý:

+Trong phản ứng tách của C3H8 và C4H10, số mol sản phẩm sinh ra gấp đôi số mol ankan phản ứng.

Đang xem:

Bài tập về ankan

+ Đối với các ankan có>5Ctrở lên do các ankan tạo ra có thể cracking tiếp nên số mol hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng luôn≥ 2lần số mol ankan phản ứng.

4. Dạng 4: Phản ứng oxi hóa ankan

CnH2n+2+ (3n/2+1/2)O2

**

nCO2 + (n+1)H2O

– Đốt cháy hidrocacbon A thu được

**

n_{CO_2}” />

– Trong phản ứng đốt cháy:

**

– Đốt cháy ankan tỉ lệnCO2nH2Otăng lên khi số C tăng.

5. Vận dụng:

VD1: Số đồng phân ứng với các công thức C6H14là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Lời giải:

Số đồng phân 26-4 + 1 = 5 đáp án C.

VD2: Tên gọi của chất có cấu tạo: CH3CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3là

A. 2-etyl-3,3-đimetylpentan B. 3,3-đimetyl-2-etylpentan

C. 3,3,2-đimetyletylpentan D.

Xem thêm:

sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 download

3,3,4-trimetylhexan

Lời giải:Đánh số mạch C như sau:

**

Đáp án D.

VD3: Clo hóa ankan X thu được dẫn xuất monoclo có chứa 55,04% clo về khối lượng. Ankan X có CTPT là

A. CH4 B. C2H5 C. C3H8 D. C4H10

Lời giải:

CnH2n+2+ Cl2→ asCnH2n+1Cl+HCl

%Cl =

**

= 55,04%⇒ n = 2. Đáp án B.

VD4:Cracking 8,8gam propan thu được hỗn hợp khí A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị cracking. Biết H% = 90% . Khối lượng phân tử TB của A là

A. 39,6 B. 23,16 C. 2,135 D.

Xem thêm:

Sách – Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

3,96

Lời giải:

Theo ĐBTKL: mA = mpropan = 8,8 gam

**

ban đầu = 8,8:44 = 0,2mol ⇒

**

pư = 0,2.90% = 0,18mol

**

dư = 0,02mol

Vậy sau phản ứng số mol khí tạo thành = 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol

⇒ MA = 8,8 : 0,38= 23,16

⇒Đáp ánB.

VD5:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là

Danh mục

văn bản

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button