Kiến thức

Bài tập về ngữ âm-VnExpress

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

STT Từ vựng
1. a. far b. back c. happy d. family
2. a. student b. pretty c. different d. theater
3. a. also b. post c. movie d. old
4. a. about b. house c. couch d. group
5. a. nice b. uncle c. office d. distance
6. a. invitation b. late c. information d. start
7. a. evening b. seven c. tell d. directory
8. a. happy b. party c. my d. worry
9. a. leave b. appear c. leap d. speak
10. a. soon b. seven c. sure d. sorry

>>Đáp án

Theo Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 7

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button