Kiến thức

Bài tập về quy tắc thêm “s”, “es” vào từ loại trong tiếng Anh-Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Bạn đang xem: Bài tập về quy tắc thêm “s”, “es” vào từ loại trong tiếng Anh-Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Bài tập về quy tắc thêm “s”, “es” vào từ loại trong tiếng Anh

Tải về

Bản in

36 27.909

Tải về

Bài viết đã được lưu

Bài tập thêm s và es thì hiện tại đơn lớp 6

Mời các bạn vào tham khảo và tải về với Bài tập về

quy tắc thêm “s”, “es”

vào từ loại có đáp án trong bộ đề

ôn tập tiếng Anh 6

do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải giúp các bạn thực hành kĩ năng phát âm và hoàn thiện được kĩ năng nói Tiếng Anh của mình một cách tốt nhất. Sau đây mời các bạn vào thử sức.

* Xem lại quy tắc thêm s/es tại:

Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6

Ex1: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/ es của động từ

1. Go (đi) – gos/ goes/ go

2. Finish (kết thúc) – finishes/ finishs/ finish

3. Do (làm) – dos/ does/ do

4. Teach (dạy) – teaches/teaches/ teach

5. Fix (sửa chữa) – fixs/ fies/ fixes

6. Catch (bắt kịp) – catches/ catchs/ catch

7. Kiss (hôn) – kiss/ kisss/ kisses

8. Miss (nhớ) – misss/ miss/ misses

9. Watch (xem) – watch/ watches/ watchs

10.Push (đẩy) – pushes/ push/ pushs

Ex2: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1. Fly (bay ) – flies/ flys/ flyes

2. Study (học ) – studies/studys/ studyes

3. Cry (khóc) – crys/ cryes/ cries

4. Try (cố gắng) – trys/ tries/ tryes

5. Hurry (nhanh lên) – hurrys/ hurries/ hurryes

6. Imply (gợi ý) – implys/implies/implyes

7. Apply (áp dụng) – applies/ applys/ applyes

8. Carry (mang, vác) – carrys/carries/ carryes

9. Copy (sao chép) – copies/copys/ copyes

10.Dry (làm khô) – drys/ dries/ dryes

11.Fry (rán, chiên) – fries/ frys/ fryes

12.Bury (chôn) – burys/ buryes/ buries

Ex3: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1. Say (nói) – saies/ sayes/ says

2. Buy (mua) – buys/ buies/ buyes

3. Pay (trả tiền) – paies/ pays/ payes

4. Enjoy (yêu thích) – enjoys/enjoies/ enjoyes

5. Play (chơi) – plays/ plaies/ playes

Ex4: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1. Write (viết) – writs/ writes/ writies

2. Come (tới) – coms/ comies/ comes

3. Ride (lái xe) – rides/ ridies/ rids

4. Like (thích) – likies/ likes/ liks

5. Type (đánh máy) – typies/ typs/ types

ĐÁP ÁN

Ex1: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/ es của động từ

1 – goes; 2 – finishes; 3 – does; 4 – teaches; 5 – fixes;

6 – catches; 7 – kisses; 8 – misses; 9 – watches; 10 – pushes;

Ex2: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1 – flies; 2 – studies; 3 – cries; 4 – tries; 5 – hurries;

6 – implies; 7 – applies; 8 – carries; 9 – copies; 10 – dries;

Ex3: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1 – says; 2 – buys; 3 – pays; 4 – enjoys; 5 – plays;

Ex4: Gạch chân đáp án đúng và rút ra quy tắc thêm s/es của động từ

1 – writes; 2 – comes; 3 – rides; 4 – likes; 5 – types;

Trên đây là

Bài tập về quy tắc thêm “s”, “es” vào từ loại trong tiếng Anh

. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như:

Để học tốt Tiếng Anh 6

,

Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6

,

Đề thi học kì 1 lớp 6

,

Đề thi học kì 2 lớp 6

,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage

VnDoc.com

, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook:

Tiếng Anh THCS

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button