Kiến thức

Bài tập viết phương trình mặt cầu ôn thi THPT môn Toán-THI247.com

Bạn đang xem: Bài tập viết phương trình mặt cầu ôn thi THPT môn Toán-THI247.com

Bài tập viết phương trình mặt cầu ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề viết phương trình mặt cầu, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán viết phương trình mặt cầu được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Phương trình mặt cầu (S) dạng 1: Để viết phương trình mặt cầu (S), ta cần tìm tâm I(a; b; c) và bán kính R.
Khi dó: (S) : ® Tâm I(a; b; c) Bán kính R ⇔ (S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R22. Phương trình mặt cầu (S) dạng 2: (S) : x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0 .Với a2 + b2 + c2 −d > 0 là phương trình mặt cầu dạng 2.
Tâm I(a; b; c), bán kính: R = √a2 + b2 + c2 − d > 0.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán viết phương trình của mặt cầu.
2. Hướng giải:
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]

Tải tài liệu

Danh mục

Tài liệu Toán 12

Thẻ

Tài liệu Toán 12

Bài viết tương tự

  • Bài tập tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập tìm véc-tơ chỉ phương của đường thẳng ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập tích vô hướng của hai vectơ trong không gian ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập biểu diễn hình học của số phức ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập các phép toán số phức ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập ứng dụng tích phân ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập tính chất đồ thị – hàm số – đạo hàm ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập tiệm cận của đồ thị hàm số ôn thi THPT môn Toán

  • Bài tập tính thể tích khối lăng trụ đứng ôn thi THPT môn Toán

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button