Kiến thức

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (y = 3x+1:)

25/11/18

#1

Đạo Hàm Và ứng Dụng|Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ đồ Thị Hàm Số|Tiếp Tuyến Của đồ Thị Hàm Số|
Cho hàm số (y = frac{1}{3}x^3 – 2x^2 + 3x + 1 (1).) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (y = 3x+1:)
A. (d: y = frac{1}{3}x + frac{2}{3})
B. (d: y = 3x + frac{1}{3})
C. (d: y = -frac{1}{3}x + 1)
D. (d: y = 3x -frac{29}{3})
 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button