Kiến thức

Bản Chất Hoá Học Và Cấu Tạo Chung Của Enzyme-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bạn đang xem: Bản Chất Hoá Học Và Cấu Tạo Chung Của Enzyme-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bản Chất Hoá Học Và Cấu Tạo Chung Của Enzyme

admin

April 23, 2019

Tin Tức

Comments Off on Bản Chất Hoá Học Và Cấu Tạo Chung Của Enzyme 4,059 Views

Bản Chất Hoá Học Và Cấu Tạo Chung Của Enzyme

Về bản chất hóa học của Ezyme

Enzym là hợp chất protein có khả năng xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hoá học nhất định. Chúng có trong tất cả các tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật.

Kết quả nghiên cứu về các tính chất hoá lý của enzym cho thấy enzym có tất cả các thuộc tính lý hoá của các chất protein, vì vậy, người ta kết luận bản chất hoá học của enzym là protein:

  • Enzym có phân tử lượng lớn, đa số có dạng hình cầu và không đi qua màng bán thấm.
  • Enzym hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Nó cũng tan trong dung dịch muối loãng, glycerin và các dung môi có cực khác.
  • Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, enzym bị biến tính và mất khả năng xúc tác, mức độ giảm hoạt tính của enzym tương ứng với mức độ biến tính của protein trong chế phẩm enzym.
  • Enzym cũng bị mất khả năng hoạt động dưới tác dụng của các tác nhân lý hoá gây biến tính khác như acid hay kiềm mạnh hoặc muối kim loại nặng.
  • Enzym có tính chất lưỡng tính.

Về cấu tạo chung của Enzyme

Kết quả nghiên cứu cho thấy, enzym có thể là protein hoặc proteid, nghĩa là trong phân tử enzym ngoài protein còn chứa nhóm ngoại nào đó không phải protein. Trên cơ sở đó, người ta phân enzym ra làm hai nhóm:

– Nhóm enzym một cấu tử là enzym trong phân tử chỉ chứa protein.

– Nhóm enzym hai cấu tử: Trong phân tử ngoài protein còn chứa nhóm ngoại không phải protein. Phần protein gọi là “feron” hay “apoferment”, phần không phải protein gọi là “agon” hay “coenzym” hay “coferment”.

– Trong enzym 2 cấu tử, coenzym trực tiếp tham gia phản ứng xúc tác, giữ vai trò quyết định kiểu phản ứng mà enzym xúc tác. Còn apoenzym có tác dụng nâng cao cường lực xúc tác của coenzym và quyết định tính đặc hiệu của enzym.

Cho đến nay đã biết được cấu trúc hoá học của nhiều loại enzym quan trọng. Đáng chú ý là trong nhóm ngoại của đa số enzym 2 cấu tử có chứa vitamin rất có giá trị cho con người ; xin trình bày một vài ví dụ như sau.

Ví dụ:

  • Piruvatdecarboxylase chứa B1 (thiamin)
  • Aminotransferase chứa B6 (piridoxan)
  • Dehydrogenase piridin chứa PP (acid niconitic)
  • Dehydrogenase flavin chứa B2 (flavin)

Tags : gen , cấu tạo enzyme, interferon , vitamin chuyên amylase nhiễm sắc tơ tằm atp văn đọc đình chức bảng 1 nhật chụp cổ miền nam công ty mitsui tin

2019-04-23

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button