1 Comment
  1. Quốc Bảo Trần says

    Chắc 2 kênh hòa sóng vào cuối tuần để cắt giảm nhân sự trong mùa dịch.
    Lịch phát sóng trên BBC.com còn đang hoạt động rất cầm chừng…

Leave A Reply

Your email address will not be published.