1 Comment
  1. Quốc Bảo Trần says

    Chắc 2 kênh hòa sóng vào cuối tuần để cắt giảm nhân sự trong mùa dịch.
    Lịch phát sóng trên BBC.com còn đang hoạt động rất cầm chừng…

Cancel Reply

Your email address will not be published.