Kiến thức

Hóa học lớp 9-Học trực tuyến OLM

Hóa học lớp 9

Môn học: Hóa học, Lớp 9, có tất cả 175 bài học.

Bạn đang xem: Hóa học lớp 9-Học trực tuyến OLM

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng

 • Bài 3. Tính chất hóa học của axit

 • Bài 4. Một số axit quan trọng

 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

 • Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • Bài 9. Tính chất hóa học của muối

 • Bài 10. Một số muối quan trọng

 • Bài 11. Phân bón hóa học

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

 • Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

 • Bài 18. Nhôm

 • Bài 19. Sắt

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, Thép

 • Bài 21. Sự ăn mòn của kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 • Bài 22. Luyện tập chương II: Kim loại

 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 • Bài 24. Ôn tập học kì I

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 25. Tính chất của phi kim

 • Bài 26. Clo

 • Bài 27. Cacbon

 • Bài 28. Các oxit của cacbon

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

 • Bài 30. Silic. Công nghệ Silicat

 • Bài 31. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

 • Bài 33. Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Xem thêm: Email mail merge to Outlook-send from shared mailboxes-Microsoft Community

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • Bài 36. Mêtan

 • Bài 37. Etilen

 • Bài 38. Axetilen

 • Bài 39. Benzen

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • Bài 41. Nhiên liệu

 • Bài 42. Luyện tập chương IV

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

 • Bài 44. Rượu etylic

 • Bài 45. Axit axetic

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

 • Bài 47. Chất béo

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo

 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 • Bài 50. Glucozơ

 • Bài 51. Saccazorơ

 • Bài 52. Tinh bột và Xenlulozơ

 • Bài 53. Protein

 • Bài 54. Polime

 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

 • Bài 56. Ôn tập cuối năm

 • Đề kiểm tra cuối học kì II

Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

 • Chuyên đề 5: Phương pháp bảo toàn electron

 • Chuyên đề 6: Phương pháp quy đổi

 • Chuyên đề 7: Thí nghiệm hoá học

 • Chuyên đề 8: Nhận biết các loại hợp chất vô cơ

 • Chuyên đề 9: Lập công thức phân tử chất hữu cơ

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Hải Dương 2013-2014

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Hải Dương 2016-2017

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Nghệ An 2015-2016 (Bảng A và B)

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2013-2014

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2014-2015

 • Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Thanh Hoá 2014-2015

 • Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 TP Bắc Giang 2016-2017

 • Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 TP Hải Phòng 2016-2017

 • Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 tỉnh Quảng Bình 2015-2016

 • Chuyên đề 1: Bảo toàn khối lượng

 • Chuyên đề 2: Tăng, giảm khối lượng

 • Chuyên đề 3: Bảo toàn nguyên tố

 • Chuyên đề 4: Phương pháp trung bình

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button