Kiến thức

Toán lớp 9-Học trực tuyến OLM

Toán lớp 9

Môn học: Môn Toán, Lớp 9, có tất cả 263 bài học.

Bạn đang xem: Toán lớp 9-Học trực tuyến OLM

Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • Bài 1: Căn bậc hai

 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|

 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)

 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

 • Bài 9: Căn bậc ba

 • Bài 10: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số bậc nhất

 • Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số

 • Bài 2: Hàm số bậc nhất

 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )

 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

 • Bài 6: Ôn tập chương II

Xem thêm: Công thức tính Khối lượng riêng-Trọng lượng riêng chính xác

Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Chuyên đề: Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 • Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 • Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

 • Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 • Bài 7: Ôn tập chương III

Chương IV: Hàm số và phương trình bậc hai một ẩn

 • Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • Chuyên đề: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

 • Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

 • Chuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn

 • Kiểm tra giữa kì II

 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • Chuyên đề: Sự tương giao của parabol và đường thẳng

 • Bài 7: Phương trình quy về bậc hai

 • Chuyên đề: Các phương pháp giải phương trình

 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 • Bài 9: Ôn tập chương IV

Xem thêm: Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số cực hay-Toán lớp 12

Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 • Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 • Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 • Bài 5: Ôn tập chương I

Chương II: Đường tròn

 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 • Chuyên đề: Đường kính và dây cung của đường tròn

 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

 • Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

 • Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

 • Chuyên đề: Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

 • Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

 • Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)

 • Chuyên đề: Vị trí tương đối của hai đường tròn

 • Bài 9: Ôn tập chương II

Xem thêm: Liên kết hóa học-Hình dạng của obitan nguyên tử

Chương III: Góc và đường tròn

 • Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

 • Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

 • Bài 3: Góc nội tiếp

 • Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 • Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • Bài 6: Cung chứa góc

 • Bài 7: Tứ giác nội tiếp

 • Bài 8: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp

 • Bài 9 : Độ dài đường tròn, cung tròn

 • Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • Bài 11: Ôn tập chương III

Chương IV: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

 • Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

 • Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 • Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 • Bài 4: Ôn tập chương IV

 • Kiểm tra học kì II

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button