Kiến thức

Bài toán tính tổng của dãy số CÓ quy luật cách đỀU

Bạn đang xem: Bài toán tính tổng của dãy số CÓ quy luật cách đỀU

Bài toán tính tổng của dãy số CÓ quy luật cách đỀU

tải về

0.95 Mb.

trang 1/10
Chuyển đổi dữ liệu 27.01.2019
Kích 0.95 Mb.
  1  

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

    Навигация по данной странице:

  • BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT CÁCH ĐỀU.

  • Bước 1: Tính số số hạng có trong dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy – số hạng bé nhất của dãy) : khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1

  • Ví dụ 1: Tính giá trị của A biết

  • Ví dụ 2: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………

  • Ví dụ 3: Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2013

  • Ví dụ 4: Một dãy phố có 15 nhà. Số nhà của 15 nhà đó được đánh là các số lẻ liên tiếp, biết tổng của 15 số nhà của dãy phố đó bằng 915. Hãy cho biết số nhà đầu tiên của dãy phố đó là số nào

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí

right brace 1637right brace 1599right brace 1584right brace 1565right brace 1552right brace 1540right brace 1530right brace 1517right brace 1500right brace 1486right brace 1468right brace 1449right brace 1439right brace 1430right brace 1412right brace 1398right brace 1386right brace 1376right brace 1354right brace 1344right brace 1326right brace 1307right brace 1288right brace 1269right brace 1245right brace 1232right brace 1230right brace 1210right brace 1208right brace 1189right brace 1158right brace 1144oval 1123oval 1098oval 1075right brace 1059oval 1037oval 1036oval 1035right brace 931right brace 920right brace 908powerpluswatermarkobject357732486
BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT CÁCH ĐỀU.

Muốn tính tổng của một dãy số có quy luật cách đều chúng ta thường hướng dẫn học sinh tính theo các bước như sau:

Bước 1: Tính số số hạng có trong dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy – số hạng bé nhất của dãy) : khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1

Bước 2: Tính tổng của dãy: (Số hạng lớn nhất của dãy + số hạng bé nhất của dãy) số số hạng có trong dãy : 2

Trong quá trình BDHSG ta thấy các dạng bài liên quan đến bài toán tính tổng của dãy số có quy luật cách đều rất đa dạng và phong phú, đòi hỏi học sinh phải vận dụng một cách linh hoạt 2 bước giải trên. Sau đây tôi xin giới thiệu một vài ví dụ cho thấy sự vận dụng kiến thức cơ bản của dạng toán một cách linh hoạt trong từng bài toán cụ thể.

        Ví dụ 1: Tính giá trị của A biết:

        A = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………………… + 2014.

       Phân tích: Đây là dạng bài cơ bản trong dạng bài tính tổng của dãy có quy luật cách đều, chúng ta hướng dẫn học sinh tính giá trị của A theo 2 bước cơ bản ở trên.

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là:

(2014 – 1) : 1 + 1 = 2014 (số hạng)

Giá trị của A là:

(2014 + 1) x 2014 : 2 = 2029105

Đáp số:   2029105

        Ví dụ 2: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………

        Tìm số hạng thứ 2014 của dãy số trên ?

       Phân tích: Từ bước 1 học sinh sẽ tìm ra cách tìm số hạng lớn nhất trong dãy là:  Số hạng lớn nhất = (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp+ số hạng bé nhất trong dãy.

Bài giải

Số hạng thứ 2014 của dãy số trên là:

(2014 – 1) x 2 + 2 = 4028

Đáp số:4028

       Ví dụ 3: Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2013 ?

         Phân tích: Từ bước 1 học sinh sẽ tìm ra cách tìm số hạng bé nhất trong dãy là:  Số hạng bé  nhất = Số hạng lớn nhất – (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp. Từ đó học sinh sẽ dễ dàng tính được tổng theo yêu cầu của bài toán.

Bài giải

Số hạng bé nhất trong dãy số đó là:

2013 – (50 – 1) x 2 = 1915

Tổng của 50 số lẻ cần tìm là

(2013 + 1915) x 50 : 2 = 98200

Đáp số: 98200

      Ví dụ 4: Một dãy phố có 15 nhà. Số nhà của 15 nhà đó được đánh là các số lẻ liên tiếp, biết tổng của 15 số nhà của dãy phố đó bằng 915. Hãy cho biết số nhà đầu tiên của dãy phố đó là số nào ?

       Phân tích: Bài toán cho chúng ta biết số số hạng là15, khoảng cách của 2 số hạng liên tiếp trong dãy là 2 và tổng của dãy số trên là 915. Từ bước 1 và 2 học sinh sẽ tính được hiệu và tổng của số nhà đầu và số nhà cuối. Từ đó ta hướng dẫn học sinh chuyển bài toán về dạng tìm số bé biết tổng và hiêu của hai số đó.

Bài giải

Hiệu giữa số nhà cuối và số nhà đầu là:

(15 – 1) x 2 = 28

Tổng của số nhà cuối và số nhà đầu là:

915     x 2 : 15 = 122

Số nhà đầu tiên trong dãy phố đó là:

(122 – 28) : 2 = 47

Đáp số: 47

Каталог:

hoc360

hoc360 -> Phần I: luyện từ VÀ CÂU

hoc360 -> Nhà nước pháp quyền

hoc360 -> TrưỜng tiểu học phưƠng trung I đỀ kiểm tra đỊnh kỳ cuối năm học năm học 2015 2016

hoc360 -> Buổi sáng chào cờ MÔN

hoc360 -> Trường Tiểu học Nghiêm Xuyên

Поделитесь с Вашими друзьями:

  1  

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019

được sử dụng cho việc quản lý

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button