Kiến thức

Hướng dẫn cách đếm số kí tự trong ô trên Excel bằng hàm LEN

Hướng dẫn cách đếm số kí tự trong ô trên Excel bằng hàm LEN

G-LEARNING

Jun 06 2017

Bạn đang cần tìm một hàm Excel để giúp bạn đếm số ký tự trong một ô Excel thì hàm LEN chính là hàm dành cho bạn. Hàm LEN là một hàm rất dễ nhớ và dễ dùng, LEN ở đây là viết tắt của Length (Độ dài) trong tiếng Anh, cấu trúc hàm LEN đơn giản là dữ liệu cần đếm kí tự. Kết quả của hàm LEN là trả về độ dài kí tự của dữ liệu cần đếm bao gồm cả ký tự trống hoặc ký tự không nhìn thấy.

Ví dụ: =LEN(“Text”), kết quả bằng 4

Trong đó:

 • LEN() làm hàm đếm kí tự trong Excel
 • Text là ký tự bạn muốn đến

Trong trường hợp bạn muốn đếm dữ liệu trong ô A1 dài bao nhiêu ký tự, bạn chỉ cần đặt công thức:

= LEN(A1)

Trong bài viết này, Gitiho.com không chỉ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEN mà còn hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEN vào một số ví dụ cụ thể.

Ví dụ cách sử dụng hàm LEN để đếm ký tự trong Excel

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách đếm số kí tự trong ô trên Excel bằng hàm LEN

Cách đếm tất cả các kí tự trong một ô (bao gồm cả kí tự trống)

Như đã nói ở trên, hàm LEN đếm tất cả các kí tự trong một ô bao gồm tất cả kí tự trống.

Ví dụ để tính độ dài ô A2, bạn sử dụng công thức sau:

=LEN (A2)

Trong hình dưới đây, công thức LEN đếm được 25 kí tự bao gồm 20 chữ cái, một chữ số và 5 kí tự trống

Cách đếm ký tự trong ô Excel bằng hàm LEN

Xem thêm: Dạng toán 1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0.$

Cách đếm số kí tự trong nhiều ô

Để đếm số ký tự trong nhiều ô, ta sẽ tiến hành đếm ký tự trong từng ô bằng hàm LEN, sau đó copy công thức hàm LEN cho các ô còn lại, trong ví dụ dưới đây bạn chỉ cần đặt công thức =LEN(A2) sau đó kéo copy xuống các ô còn lại. Kết quả trả về sẽ là số ký tự từng ô, sau đó tính tổng bằng cách:

=SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4),LEN(A5))

Hoặc bằng cách:

=LEN(A1)+LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4)+LEN(A5)

Hướng dẫn tính tổng ký tự trong các ô bằng hàm LEN

Lưu ý: Khi copy công thức theo cột, hãy chắc chắn sử dụng ô tham chiếu tương đương như LEN (A1), hoặc tham chiếu dạng hỗn hợp như LEN ($A1) để công thức LEN của bạn có thể điều chỉnh phù hợp cho những vị trí mới.

Trong cả hai trường hợp trên, công thức đếm số kí tự trong mỗi ô được chỉ định và trả lại kết quả là tổng độ dài chuỗi.

Cách làm này rất dễ hiểu và dễ sử dụng, nhưng lại không phải là cách tốt nhất để đếm số kí tự trong một dãy gồm 100 hoặc 1000 ô. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hàm SUMLEN trong công thức mảng.

Xem thêm: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (y = 3x+1:)

Hướng dẫn cách đếm số kí tự không bao gồm kí tự trống

Khi bạn làm việc với dữ liệu Excel được xuất ra từ các hệ thống bạn sẽ gặp các vấn đề phổ biến như: Có ký tự trống ở đầu, ở giữa, ở cuối dữ liệu dẫn đến kết quả tính toán của bạn không chính xác do hàm LEN đếm cả ký tự trống. Đây là lỗi phổ biến và khó phát hiện khi dữ liệu lớn. Để xử lý dữ liệu trống bạn có thể kết hợp

hàm TRIM

để khắc phục điều này.

Hướng dẫn đếm số ký tự không bao gồm ký tự trống trong excel

=LEN (TRIM (A2))

Kết hợp hàm TRIM để đếm ký tự không bao gồm ký tự trống

Xem thêm: Quy tắc thêm s,es, ed và cách phát âm s, es, ed cùng bài tập có đáp án-ielts-fighter.com

Cách đếm số kí tự trong một ô không tính tất cả các kí tự trống

Trong trường hợp bạn cần đếm số ký trự trong một ô mà không bao gồm các ký tự trống ( ) ở đầu, ở giữa, ở cuối dữ liệu thì bạn có thể kết hợp hàm LEN

hàm SUBSTITUTE

.

Hàm SUBSTITUTE

là hàm giúp ta thay thế một ký tự này bằng một ký tự khác. Trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay (” “) bằng (“”) thì khi đó dữ liệu trong ô sẽ không còn ký tự trống và hàm LEN sẽ phát huy tác dụng đếm được các ký tự không bao gồm ký tự trống.

=LEN (SUBSTITUTE (A2, ” “, “”))

Cách đếm ký tự trong một ô không bao gồm các ký tự trống

Cách đến số kí tự trước hoặc sau một kí tự được cho

Nếu bạn muốn biết độ dài một đoạn dữ liệu nằm trước hoặc sau một ký tự hoặc một dấu hiệu nhận biết, bạn có thể kết hợp hàm LEN cùng các hàm bổ trợ như

RIGHT

,

LEFT

,

SEARCH

Giả sử bạn có một danh sách mã SKU như sau

Hướng dẫn đếm số ký tự trước một ký tự trong một ô dữ liệu

Và tất cả các mã hợp lệ đều có 5 kí tự trong nhóm đầu tiên. Như vậy để biết được mã đó hợp lệ hay không, bạn chỉ cần đếm số kí tự trước dấu gạch ngang. Công thức như sau

=LEN (LEFT ($A2, SEARCH(“-”, $A2)-1))

Hướng dẫn đếm kí tự trong ô bằng hàm LEN 7

Công thức trên được hiểu như sau:

 • Bạn sử dụng hàm SEARCH để cho kết quả là vị trí của dấu gạch ngang đầu tiên (“-”) trong ô A2: SEARCH (“-”, $A2)
 • Sau đó dùng hàm LEFT để hướng hàm LEN đếm số kí tự bắt đầu từ bên trái chuỗi văn bản và trừ đi 1 từ kết quả do dấu gạch ngang đã được tính vào.
 • Cuối cùng hàm LEN trả về độ dài chuỗi văn bản cần tính.

Ngay khi có được số kí tự, bạn có thể thực hiện thêm một bước nữa để highlight các mã SKU không hợp lệ bằng cách lập định dạng có điệu kiện với công thức ví dụ như =$B2<>5

Định dạng theo điều kiện

Hoặc bạn có thể xác nhận mã SKU không hợp lệ bằng cách gắn thêm hàm IF trước công thức LEN

=IF (LEN (LEFT ($A2, SEARCH (“-”, $A2)-1))<>5, “Không hợp lệ”, “”)

Như trong hình dưới đây, công thức nhận dạng chính xác mã SKU không hợp lệ dựa trên độ dài chuỗi văn bản, và bạn không cần một cột riêng để đếm số kí tự.

Thêm điều kiện

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm LEN để đếm số kí tự sau một kí tự nhất định.

Ví dụ, trong một danh sách các tên, bạn có thể muốn biết có bao nhiêu kí tự nằm trong Tên. Hàm LEN dưới đây có thể làm điều đó như sau:

=LEN (RIGHT (A2, LEN (A2)-SEARCH (“ “, A2)))

Hướng dẫn đếm kí tự trong ô bằng hàm LEN 10

Công thức hoạt động như sau:

 • Đầu tiên bạn xác định vị trí kí tự trống (“ “) trong chuỗi văn bản bằng cách sử dụng hàm SEARCH SEARCH (“ ”, A2)
 • Sau đó tính có bao nhiêu kí tự đằng sau dấu cách. Trong trường hợp này, bạn trừ đi vị trí dấu cách từ độ dài của chuỗi văn bản LEN (A2)-SEARCH(“ ”, A2)
 • Sau đó hàm RIGHT được dùng để trả lại các kí tự nằm sau kí tự trống
 • Cuối cùng hàm LEN sẽ tính độ dài chuỗi được trả lại bởi hàm RIGHT
 • Lưu ý rằng để công thức trả lại kết quả đúng, mỗi ô chỉ nên chứa một kí tự trống. Như trong trường hợp này chỉ có tên và tên họ mà không có tên đệm.

Trên là bài viết hướng dẫn sử dụng hàm LEN cũng như các ví dụ thường gặp khi sử dụng hàm LEN và giải pháp khắc phục.

Để nắm vững hơn các kỹ thuật sử dụng Excel trong văn phòng, bạn không nên bỏ qua khóa

học Excel online

Tuyệt đỉnh Excel

của

Gitiho.com

. Đây là chương trình được xây dựng bài bản giúp học viên nắm vững kiến thức và áp dụng linh hoạt vào công việc. Khóa học đã được hơn 20.000 học viên đăng ký học và đánh giá rất tốt về chất lượng cũng như kiến thức được truyền tải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết nàyGitiho.com

 – Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làm

Với sứ mệnh: Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển 

Gitiho.com

 đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:
 • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
 • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Gitiho

TẠI ĐÂYTin học văn phòng

0 câu trả lời
65 lượt xem
vỗ tay

0 Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button