Kiến thức

Trộn thư và nhãn trong OpenOffice.org

Bạn đang xem: Trộn thư và nhãn trong OpenOffice.org

Trộn thư và nhãn trong OpenOffice.org

Thứ sáu – 21/03/2008 07:45

  OpenOffice.org Mail Merge and Labels

  Từ thư của tôi sang thư của bạn

  My Mail to Your Mail

  Carla Schroder

  Wednesday, March 12, 2008 02:15:35 PM

  Theo:

  http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/tutorials/6468/1/

  Bài được đưa lên Internet ngày: 12/03/2008

  Lời người dịch: Tính năng trộn thư của OpenOffice.org là khác một chút so với tính năng trộn thư của Microsoft Office. Nhưng điều này không có nghĩa là OpenOffice.org không có khả năng trộn thư như một số người quen làm việc với Microsoft Office nhận xét.

  Bộ phần mềm OpenOffice đã ra đời từ lâu kể từ khi nó được sinh ra từ StarOffice. Nó không còn là một viên đá nguyên khối trong tự bản thân nó nữa, mà là một ứng dụng dạng module thông thường và tuyệt vời của Linux mà nó cho phép bạn chọn lựa những gì bạn muốn, và có hàng trăm thứ để chọn. Các thành phần chính của nó là Writer, Calc (bảng tính), Impress (trình chiếu), Base (cơ sở dữ liệu), Math (soạn thảo công thức toán học), và Draw. Nó hỗ trợ hàng tá các ngôn ngữ cả trong các tài liệu của riêng bạn lẫn trong các trang trợ giúp. Một cách chính thức thì nó chạy trên Linux, Solaris, Mac OS X, và Free BSD. Nó chạy trên hầu hết tất cả các phiên bản của Microsoft Windows, từ 98 cho tới Vista, và tôi vẫn quen công việc cài đặt trên một máy tính cổ xưa chạy Windows 95.

  Nhưng OpenOffice không phải lúc nào cũng có được lòng tin mà nó xứng đáng, và thay vào đó là bị chỉ trích vì không phải là một sự nhái theo dạng uống bia tự do tuyệt vời của Microsoft Office. Đó không phải là mục tiêu của OpenOffice, mặc dù những khả năng chuyển đổi tệp của nó là tuyệt vời, và chắc chắn là siêu hơn của Microsoft Office, mà nó thà nhìn ra ngoài hơn là tương hợp. OpenOffice có vị trí riêng của nó như một bộ phần mềm văn phòng đa nền tảng mạnh mẽ với những khả năng phức tạp của riêng nó. Nếu nó không làm được điều gì mà bạn mong muốn, hãy kiểm tra trang mở rộng (xem đường liên kết bên dưới) và xem liệu tính năng mơ ước của bạn có ở đó hay không. Trang đó cũng liên kết tới các thông tin cho bất kỳ ai muốn viết thêm những mở rộng của riêng họ nữa.

  The OpenOffice suite has come a long way since its birth as Star Office. It is no longer a self-contained monolith, but a nice normal Linux-style modular application that lets you choose the bits you want, and there are hundreds of bits to choose f-rom. The main components are Writer, Calc (spreadsheet), Impress (slide show), Base (database), Math (equation editor), and Draw. It supports dozens of languages both in your own documents and the Help pages. Officially it runs on Linux, Solaris, Mac OS X, and FreeBSD. It runs on nearly all Microsoft Windowses, f-rom 98 to Vista, and I used to have a working installation on an antique Windows 95 box.

  But OpenOffice doesn’t always get the credit it deserves, and instead gets criticized for not being a perfect free-beer clone of Microsoft Office. That is not the point of OpenOffice, though its file conversion abilities are excellent, and certainly superior to MS Office’s, which would rather poke its eyes out than interoperate. OpenOffice stands on its own as a powerhouse cross-platform office suite with its own sophisticated capabilities. If it doesn’t do what you want, check out the

  Extensions page

  and see if your dream feature is there. That page also links to information for anyone who wants to write their own extensions.

  Trộn thư” là một điều mà bao trùm các thư theo mẫu (cả giấy và thư điện tử), các bưu thiếp, các nhãn địa chỉ, các phong bì thư – mọi tài liệu đơn nhất mà bạn muốn gửi đi cho nhiều người khác nhau. Một khi bạn có một cơ sở dữ liệu các địa chỉ liên hệ thì bạn có thể sử dụng điều này để tự động hoá tất cả các dạng tác vụ tự động này, như việc gửi đi các nhắc nhở tới các khách hàng bằng các báo giá đã quá hạn, các thông báo về sản phẩm, các thiệp Noel, và bất kể thứ gì bạn có.

  Trong OpenOffice rất dễ tạo các nhãn địa chỉ quay lại, các thiệp kinh doanh, giấy mời dự lễ, hay bất kỳ tài liệu tương tự nào mà nó là một bảng của cùng một thứ. Vì thế chúng ta sẽ làm những thứ đó trước, và sau đó làm một thư trộn.

  “Mail merge” is a term that covers form letters (both paper and email), postcards, address labels, envelopes–any single document that you wish to send to a lot of different people. Once you have a database of contacts you can use this to automate all kinds of tasks, such as sending reminders to customers with overdue invoices, product announcements, Christmas cards, and what have you.

  In OpenOffice it is very easy to cre-ate return address labels, business cards, party invitations, or any similar document that is a sheet of the same thing. So we’ll do that first, and then do a mail merge.

  Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

  ltnghia@yahoo.com

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button