Bộ Trưởng Văn Hóa Du Lịch Thể Thao Hoàng Tuấn Anh Phát Biểu Trước Quốc Hội VN 2015

0


Bao giờ thì du lịch Việt Nam bằng Thái Lan và Malaysia, Singapor, tôi bỏ ngõ tôi để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này!

fb Khắc Bình Nguyễn


Source: https://cyrrion.com
Read more all post Sports : https://cyrrion.com/sport/

Leave A Reply

Your email address will not be published.