Kiến thức

Bromine in CS2 with phenol. Give equations of the following reactions:

Q. 17 B4.6( 13 Votes )

Bạn đang xem: Bromine in CS2 with phenol. Give equations of the following reactions:

Give equations of

Class 12th

NCERT – Chemistry Part-II

11. Alcohols, Phenols and Ethers

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button