Kiến thức

[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b-Kiến Thức 24h

[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nội dung bài viết

 • 1. Tìm UCLN, BCNN

 • 2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Bạn đang xem: [C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b-Kiến Thức 24h

1. Tìm UCLN, BCNN

Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số.

Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: 

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)

2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Bài viết liên quan

 • [C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

 • Phân tích một số bài tập Nhập môn lập trình C++

 • [C++] Đọc số thành chữ – hàng triệu

 • [C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

 • [C++] Chữ số chính giữa là lớn nhất

 • [Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

 • BCMULONE spoj PTIT -Nhân 1

 • cộng trừ nhân chia phân số trong pascal

 • P134SUMB spoj PTIT – SUM4 B – Lát sàn

 • BCTEST14 spoj PTIT – Ốc sên

Nhập môn lập trình

,

Số học

c++ căn bản

,

Nhập môn lập trình

,

solution code

.

permalink

.


Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button