Kiến thức

Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức-THI247.com

Bạn đang xem: Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức-THI247.com

Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức:
Phương pháp giải. Để tìm phần thực và phần ảo của số phức z, ta cần đưa z về dạng z. Với c, d thuộc R. Khi đó phần thực của z là 0 và phần ảo của z là 1. Để thực hiện được ta cần nắm vững một số kiến thức cơ bản đã học. Công thức Nhị thức Newton: Cho 2 = a + b + C với a, b thuộc R và m thuộc N. Khi đó ta có: Để viết được kết quả dưới dạng đại số thông thường, chỉ còn phải áp dụng các công thức. Từ đó, một cách tổng quát ta có: nếu m = 4k nếu n = 4k + 1 nếu m = 4k + 2 nếu n = 4k + 3.
Ví dụ 5. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Lời giải. Vậy số phức z có phần thực là 5 và phần ảo là 4. Ví dụ 6. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Vậy số phức z có phần thực bằng 2 và phần ảo bằng –3. Ví dụ 7. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Vậy số phức z có phần thực bằng 0 và phần ảo bằng -1.

Danh mục

Kiến thức Toán 12

Thẻ

Kiến thức Toán 12

Bài viết tương tự

  • Thể tích khối đa diện liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

  • Ứng dụng thể tích để tính khoảng cách

  • Tỉ số thể tích

  • Thể tích khối lăng trụ xiên

  • Thể tích khối lăng trụ đứng

  • Thể tích khối chóp tứ giác

  • Thể tích khối chóp tam giác

  • Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)

  • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước

  • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button