Kiến thức

Các dạng câu hỏi và bài tập vận dụng cao tính đơn điệu của hàm số

Bạn đang xem: Các dạng câu hỏi và bài tập vận dụng cao tính đơn điệu của hàm số

Các dạng câu hỏi và bài tập vận dụng cao tính đơn điệu của hàm số

HOCTOAN24H

· 06/10/2020

Dạng 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số cho bởi công thức y = f(x).

Dạng 2.

Xét tính đơn điệu của hàm số

y = f(x) khi cho hàm số y = f'(x).

Dạng 3. Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên tập xác định.

Dạng 4. Xét tính đơn điệu hàm số bậc cao, căn thức, lượng giác có chứa tham số.

Dạng 5. Xét tính đơn điệu của hàm số trên trên khoảng cho

Dạng 6:

Phương pháp cô lập m

, phương pháp hàm số

Dạng 7. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)), y = f(u(x)) ± h(x) … khi biết bảng biến thiên của hàm số.

Dạng 8. Tìm khoảng đồng, biến nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)) khi biết đồ thị của hàm số y = f(x).

Dạng 9.

Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến

của hàm số y = f(x), y = f(u(x)), y = f(u(x)) ± h(x) … khi biết đồ thị của hàm số y = f'(x).

Dạng 10. Ứng dụng tính đơn điệu vào giải phương trình, bất phương trình, tìm điều kiện có nghiệm của phương trình

Tải tài liệu tại đây:

Download

SUB ĐĂNG KÍ KÊNH GIÚP THẦY NHÉ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button