Kiến thức

Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số-Dễ học dễ hiểu

Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP
+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết phương (biết hệ số góc k)
+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước
+ Dạng 4. Một số bài toán chứa tham số III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN (có đáp án và lời giải chi tiết) Nguồn: Cao Tuấn

Nội dung bài viết

    • I. Kiến thức cần nhớ

  • II. Một số dạng bài tập thường gặp

    • Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số y=f(x)y=f(x) tại điểm x0x0 là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C)(C) của hàm số tai điểm M(x0;y0)M(x0;y0) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (C)(C) tại điểm M(x0;y0)M(x0;y0) là y=y′(x0)(x−x0)+y0y=y′(x0)(x−x0)+y0

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm x0x0

Bạn đang xem: Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số-Dễ học dễ hiểu

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số y=f(x)y=f(x) tại điểm x0x0 là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C)(C) của hàm số tai điểm M(x0;y0)M(x0;y0).

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (C)(C) tại điểm M(x0;y0)M(x0;y0) là y=y′(x0)(x−x0)+y0y=y′(x0)(x−x0)+y0

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm x0x0

Xem thêm:   Bảng các công thức tính nguyên hàm đầy đủ

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

phương trình tiếp tuyến 1
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 15
phương trình tiếp tuyến 1
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 16
phương trình tiếp tuyến 2
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 17
phương trình tiếp tuyến 3
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 18
phương trình tiếp tuyến 4
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 19
phương trình tiếp tuyến 5
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 20
phương trình tiếp tuyến 6
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 21
phương trình tiếp tuyến 7
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 22
phương trình tiếp tuyến 8
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 23
phương trình tiếp tuyến 10
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 24
phương trình tiếp tuyến 11
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 25
phương trình tiếp tuyến 12
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 26
phương trình tiếp tuyến 13
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 27
phương trình tiếp tuyến 14
Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số 28

Tags:

đồ thị hàm số

,

phương trình tiếp tuyến

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button