Kiến thức

Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2)-Thầy Nguyễn Cao Cường

Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2) – Thầy Nguyễn Cao Cường

 • Nguồn bài giảng:

  Hypebol Parabol

  |

  Tuyensinh247

Bạn đang xem: Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2)-Thầy Nguyễn Cao Cường

Bạn đang xem video Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2) – Thầy Nguyễn Cao Cường được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2) - Thầy Nguyễn Cao Cường

 • Đánh giá:

  Rate this post

 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2) – Thầy Nguyễn Cao Cường bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  Xem thêm: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Nhận biết

  Cho hypebol $(H):,dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$, xác định tọa độ các đỉnh của $(H)$:

  a. ${A_1}left( { – 16;0} right);,,{A_2}left( {16;0} right);,,{B_1}left( {0; – 9} right);,,{B_2}left( {0;9} right)$b. ${A_1}left( { – 4;0} right);,,{A_2}left( {4;0} right);,,{B_1}left( {0; – 3} right);,,{B_2}left( {0;3} right)$c. ${A_1}left( { – 4;0} right);,,{A_2}left( {4;0} right);,,{B_1}left( {0; – 9} right);,,{B_2}left( {0;9} right)$            d. ${A_1}left( { – 16;0} right);,,{A_2}left( {16;0} right);,,{B_1}left( {0; – 3} right);,,{B_2}left( {0;3} right)$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Lập phương trình chính tắc của hypebol $(H)$ biết $(H)$ có trục thực, trục ảo dài lần lượt là $10$ và $6.$

  a. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.   b. $dfrac{{{x^2}}}{{25}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.c. $dfrac{{{x^2}}}{9} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.         d. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  Hypebol $(H):,,25{x^2} – 16{y^2} = 400$ có tiêu cự bằng:

  a. $6$b. $2sqrt {41} $c. $3$      d. $sqrt {41} $

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  b

  Phương pháp giải

  Xác định các hệ số $a, b$ từ phương trình Hyperbol: $dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$

  Đáp án chi tiết:

  $left( H right),,:,dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1 Rightarrow a = 4,,,b = 3$

  Tọa độ các đỉnh của $(H)$ là: ${A_1}left( { – 4;0} right);,,{A_2}left( {4;0} right);,,{B_1}left( {0; – 3} right);,,{B_2}left( {0;3} right)$

  Đáp án cần chọn là: b

  Xem thêm: Tia Rơn-ghen (tia X) có

  Đáp án câu 2

  b

  Phương pháp giải

  Hypebol $dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$ có độ dài trục thực bằng $2a,$ độ dài trục ảo bằng $2b.$

  Đáp án chi tiết:

  $(H)$ có trục thực, trục ảo dài lần lượt là $10$ và $6$ $ Rightarrow a = 5,,,b = 3$

  Phương trình chính tắc của $(H):$ $dfrac{{{x^2}}}{{25}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  b

  Phương pháp giải

  Đưa phương trình hypebol về dạng chính tắc, xác định các hệ số a, b và sử dụng công thức ({a^2} + {b^2} = {c^2})

  Tiêu cự ${F_1}{F_2} = 2c$.

  Đáp án chi tiết:

  $(H):,,25{x^2} – 16{y^2} = 400 Leftrightarrow dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1 Rightarrow a = 4,,,b = 5$

  Mà ${a^2} + {b^2} = {c^2} Leftrightarrow {c^2} = {4^2} + {5^2} = 41 Rightarrow c = sqrt {41} $

  $ Rightarrow $ Tiêu cự ${F_1}{F_2} = 2c = 2sqrt {41} $.

  Đáp án cần chọn là: b

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng (Tiết 2) – Thầy Nguyễn Cao Cường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 8 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 6

  Kiểm tra 45 phút- Toán hình 10 chương 3 -Hỗ Trợ Casio

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 7 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 5

  Kiểm tra 45 phút Toán 10 Chương 3 – Hình Học

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 4 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 3

  Kiểm tra 45 phút hình chương 3 – Toán 10

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 6 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  LIVESTREAM CHỮA ĐỀ ÔN TẬP HÌNH 10 CHƯƠNG 3

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  CGV 001- Tuyển chọn Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy từ các đề thi

  No Comments

   Leave a Reply

   Cancel Reply

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button