Kiến thức

Cách Giải 1 Số Dạng Bài Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 8

Cách Giải 1 Số Dạng Bài Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 8

Xác định công thức hóa học là một dạng bài quen thuộc đối với các bạn học sinh từ lớp 8 trở đi. Dù đây là một dạng bài khá phổ biến, thông dụng thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, nhưng nó có chút lắt léo nên đôi khi vẫn khiến chúng ta bối rối. Bài viết dưới đây xin trình bày một số dạng bài và cách giải thông dụng nếu bạn gặp khó khăn.

Xác định công thức hóa học

Bạn đang xem: Cách Giải 1 Số Dạng Bài Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 8

Dạng 1: Xác Định Công Thức Hóa Học Của 1 Đơn Chất Là Kim Loại Hoặc Phi Kim

Xác định công thức hóa học thường có những dạng bài như xác định công thức hóa học của 1 chất, xác định công thức của 1 hợp chất (gồm các chất khác nhau). Để giải bài này, các em cần chỉ cần gọi chất cần tìm là R có hóa trị n. Sau đó lập phương trình hóa học, tính toán các dữ kiện đề bài cho và tìm mối quan hệ giữa các ẩn số để tìm ra nguyên tố.

Xác định công thức hóa học của kim loại

Ví dụ: Xác định công thức hóa học của kim loại R nặng 12,8g, hóa trị II, tác dụng với clo thu được 27g muối clorua. Tìm kim loại R?

Gọi kim loại là R

Phương trình hóa học: R + Cl2 → RCl2

Ta có: nR = 12.8/MR

NRCl = 27/(MR + 71)

Vì: nR = nRCl → 12.8/MR = 27/(MR + 71) → M = 64 (Đồng: Cu)

Xác định công thức hóa học của kim loại R hóa trị n, tác dụng với dd HCl, cho ra 7.72 lít khí (đktc). Tìm R?

Phương trình hóa học: R + 2nHCl → RCln + n/2H2

nH2 = 0.3 (mol) → nR = 0.6/n = 5.4/M → M = 9n

n 1 2 3
M 9 (loại) 18 (loại) 27 (Al: Nhôm)

Vậy: R chính là Al

Xác định công thức hóa học của hỗn hợp

Dạng 2: Xác Định Công Thức Hóa Học Theo Tỉ Lệ Phần Trăm

Xác định công thức hóa học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng. Đây chính là dạng bài dựa vào mối quan hệ về % định lượng của các nguyên tố để xác định nguyên tố đó là chất gì. Chẳng hạn:

Phân tích định lượng chất A ta nhận được % về khối lượng chất B là b%; % khối lượng chất C là c%; % khối lượng chất D là d%. Khi đó, b% + c% + d% = 100%. Xác định công thức chất A?

Gọi công thức chất A là: BxCyDz

x:y:z = (b%/B): (c%/C): (d%/D)

Từ đó sẽ suy ra công thức chất A.

Ví dụ 1:

Xác định công thức hóa học chất A gồm 45.95% K; 16.45% N và 37.6% O.

Vì 45.95 + 16.45 + 37.6 = 100% nên ngoài K,N,O không còn nguyên tố nào khác.

Gọi công thức hóa học của A là: KxNyOz

Ta có: x:y:z = (45.95:39) : (16.45: 16) : (37.6:16) = 1:1:3

Vậy công thức là KNO3

Ví dụ 2:

Xác định công thức hóa học chất A nếu biết tỉ lệ về khối lượng giữa các thành phần trong chất đó. Chẳng hạn,

mFe : mS : mO = 7 : 4 : 8 → Tìm công thức chất A?

Ta có công thức chất A là:  FexSyOz

x:y:z = (7:56) : (4:32) : (8:16) = 1 : 1: 4

Nên công thức là : FeSO4

Ví dụ 3:

Xác định công thức hóa học chất A nếu ta đốt cháy chất đó cho ra 13.2g CO2 + 2.7g H2O. Biết MA = 78

A → CO2 + H2O

Từ đó ta thấy chắc chắn trong A có 2 nguyên tố là C, H:

Ta có mC = mCO2/44 = 13.2/44 = 3.6g → %C = 92.3%

mH = 0.5 mH2O/18 = 2.7/36 = 0.3g → %H = 7.7%

Ta thấy: 100% = 92.3% – 7.7% = 0 suy ra trong A không có nguyên tố O. Vậy công thức của A là: (CH)n

  • 13n = 78 → n = 6 → A: C6H6

Dạng 3: Xác Định Công Thức Hóa Học Bằng Phương Pháp Biện Luận

Với dạng bài này,

gia sư

Hóa gợi ý rằng cần đặt công thức chất đã cho. Viết phương trình phản ứng và tìm mối quan hệ giữa các ẩn.

Ví dụ 1: Hòa tan hết 3.78g kim loại A trong dd HCl thu được 4.704 l H2 (đktc). Hãy xác định A?

A + 2nHCl → ACln + n/2H2

1   n/2        (mol)

  0.21      (mol)

→ nA =  0.42/n = 3.78/A → A=9n

n 1 2 3
A 9 (loại) 18 (loại) 27 (Al: Nhôm)

Vậy A là Al (Nhôm) có hóa trị 3

Ví dụ 2: Xác định công thức hóa học hỗn hợp 4g gồm 2 kim loại A, B đều hóa trị II, tỉ lệ số mol là 1:1, tác dụng với dd HCl, cho ra 2.24l H2 (đktc).

Đặt công thức hóa học chung cho A, B là X:

X + 2HCl → XCl2 + H2

nH2 = nX = 0.1 → nA = nB = 0.05 → 0.05(MA + MB) = 4 → A + B = 80

A 24 40 65
B 56 40 15

Vậy, ta thấy chỉ có cặp 24:56 là phù hợp nghĩa là A phải là Mg và B là Fe.

Xác định công thức hóa học là một dạng bài cần vận dụng linh hoạt các kiến thức về hóa học và các dữ kiện đề bài cho để giải. Nếu bạn có thắc mắc thêm, xin liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ

gia sư Hóa giỏi

công ty sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể cho bạn, và chắc chắn giúp bạn thỏa mãn mọi yêu cầu cho môn học.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive