Kiến thức

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm của PT bậc 2 trong trường hợp đặc biệt.

Có nhiều dạng toán trong chương trình

Toán 9

ôn thi vào lớp 10 môn Toán

cần phải biết phương pháp giải phương trình bậc 2 thì mới làm được.

Tóm tắt

 • 1 Định nghĩa phương trình bậc 2

 • 2 Phương pháp giải phương trình bậc 2

 • 3 Định lý Vi-ét với PT bậc 2

 • 4 Một số trường hợp đặc biệt của PT bậc 2

 • 5 Cách tính nhẩm nghiệm phương trình bậc 2

  • 5.1 Dạng 1: A = 1, B = Tổng, C = Tích

  • 5.2 Dạng 2: A + B + C = 0 và A – B + C = 0

  • 5.3 Dạng 3: Hai nghiệm là nghịch đảo của nhau

 • 6 Các ví dụ giải PT bậc 2

 • 7 Bài tập tự giải các PT bậc 2

Bạn đang xem: Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Định nghĩa phương trình bậc 2

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng: ax2 + bx + c = 0. Với

 • Cách tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn

 • Cách tính giá trị của biểu thức chứa căn

 • Một số bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 • Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 9 năm 2019-2020

 • Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 có lời giải

 • x là ẩn số
 • a, b, c là các số đã biết sao cho: a ≠ 0
 • a, b, c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng với hệ số của x (theo phương trình trên thì a là hệ số bậc hai, b là hệ số bậc một, c là hằng số hay số hạng tự do).

Phương pháp giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 theo biệt thức delta (Δ)

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Xem thêm: 3 loại câu điều kiện trong tiếng Anh (Conditional sentences)

Định lý Vi-ét với PT bậc 2

Công thức Vi-ét về quan hệ giữa các nghiệm của đa thức với các hệ số của nó. Trong trường hợp phương trình bậc hai một ẩn, được phát biểu như sau:

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Một số trường hợp đặc biệt của PT bậc 2

Nếu phương trình bậc 2 có:

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Xem thêm: How do I create and upload a mail merge template for use with Redtail? – Helpdesk

Cách tính nhẩm nghiệm phương trình bậc 2

Xuất phát từ định lý Vi-ét, chúng ta có các dạng toán tính nhẩm như sau:

Dạng 1: A = 1, B = Tổng, C = Tích

Nếu phương trình có dạng x2 – (u+v)x + uv = 0 thì phương trình đó có hai nhiệm u và v.

Nếu phương trình có dạng x2 + (u+v)x + uv = 0 thì phương trình có hai nghiệm -u và –v.

Tóm lại:

 • x2 – (u+v)x + uv = 0 => x1 = u, x2 = v (1)
 • x2 + (u+v)x + uv = 0 => x1 = -u, x2 = -v

Như vậy, với dạng này chúng ta cần thực hiện 2 phép nhẩm: “Phân tích hệ số c thành tích và b thành tổng”. Trong hai phép nhẩm đó, chúng ta nên nhẩm hệ số c trước rồi kết hợp với b để tìm ra hai số thỏa mãn tích bằng c và tổng bằng b.

Khi tiến hành, bạn nhẩm trong đầu như sau: Tích của hai nghiệm bằng c, mà tổng lại bằng b.

Ví dụ phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0
Nhẩm: “Tích của hai nghiệm bằng 6, mà tổng lại bằng 5”. Hai số đó là: 2 và 3 vì 6 = 2×3 và 5 = 2 + 3. Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2, x = 3.

x2 – 7x + 10 = 0
Nhẩm: “Tích của hai nghiệm bằng 10, mà tổng lại bằng 7”. Hai số đó là: 2 và 5 vì 10 = 2×5 và 7 = 2 + 5. Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2, x = 5.

Dạng 2: A + B + C = 0 và A – B + C = 0

x2 – (u+v)x + uv = 0 => x1 = u, x2 = v (1)

 • Nếu thay v = 1 vào (1) thì chúng ta sẽ có trường hợp nhẩm nghiệm quen thuộc a + b + c = 0, với a = 1, b = -(u+1), c = u.
 • Nếu thay v = -1 vào (1) thì bạn sẽ có trường hợp nhẩm nghiệm a – b + c = 0, với a = 1, b = -(u-1), c = -u.

Do loại này đã quá quen thuộc và thường gặp, nên bài viết không xét các ví dụ cho trường hợp này mà tập trung vào Dạng 1 và Dạng 3.

Dạng 3: Hai nghiệm là nghịch đảo của nhau

Nếu u ≠ 0 và v = 1/thì phương trình (1) có dạng:

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Khi đó: Phương trình có hai nghiệm là nghịch đảo của nhau x= u, x = 1/u. Đây cũng là trường hợp hay gặp khi giải toán. Ví dụ phương trình:

 • 2x2 – 5x + 2 = 0 có hai nghiệm x = 2, x = 1/2
 • 3x2 – 10x + 3 = 0 có hai nghiệm x = 3, x = 1/3

Các ví dụ giải PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Cách giải phương trình bậc 2 và tính nhẩm nghiệm PT bậc 2

Xem thêm: Áp suất chất lỏng, Bình thông nhau, Công thức tính áp suất chất lỏng-Vật lý 8 bài 8

Bài tập tự giải các PT bậc 2

 1. 2x2 + 6x + 5 = 0
 2. x2 – 4x + 4 = 0
 3. 2x2 + 7x – 3 = 0.

Twitter

Facebook

LinkedIn

Pin It

Có thể bạn quan tâm

 • Cách giải bất phương trình lượng giác

 • Cách giải bất phương trình vô tỷ chứa căn

 • Giải phương trình nghiệm nguyên bằng nguyên lý kẹp

 • Bài tập cơ bản giải phương trình vô tỷ – Toán lớp 9

 • Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp vectơ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button