Kiến thức

CÁCH SỬ DỤNG SOME&ANY

CÁCH SỬ DỤNG SOME VÀ ANY

Bạn đang xem:

Some và Any:

Someany nghĩa là “1 số hoặc 1 lượng nhất định”. Chúng đươc sử dụng với (hoặc thay thế) các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

A. Some:

1. Some là dạng số nhiều của a/ anone:

Ví dụ:

 • Have a biscuit/ some biscuits.
 • I ate an apple/ some apples.

some-applessome-apples

2.Some +the/ this/ these/ those/ đại từ riêng/ đại từ sở hữu.

Ví dụ:Some of the staff can speak Japaneses.

3. Some được sử dụng với :

– Các động từ ở thể khẳng định.

Ví dụ:They bought some honey.

– Trong các câu hỏi mà có câu trả lời là ‘yes‘.

Ví dụ:Did some of you sleep on the floor? ( Người nói chờ đợi câu trả lời là yes)

– Trong các câu đề nghị và yêu cầu:

Ví dụ:

 • Would you like some wine?
 • Could you do some typing for me?

  B. Any:

  1. Với động từ ở thể phủ định:

  Ví dụ: I haven’t any matches.

  2. Với hardly, barely, scarely ( các phó từ này đều mang nghĩa phủ định)

  Ví dụ: I have hardly any spare time.

  3. Với without khi without any … = with no …

  Ví dụ: He crossed the frontier without any difficulty/ with no difficulty.

  4. Với các câu hỏi:

  Ví dụ: Have you got any fish?/Did he catch any fish?

  5. Sau if/ whether các thành ngữ mang tính nghi ngờ.

  Ví dụ:

  • If you need any more money, please let me know.
  • I don’t think there is any petrol in the tank.

Trung Tâm Tiếng Anh NewSky, chúc các bạn

học tiếng Anh

thật tốt!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button