Kiến thức

Trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng, Tư vấn sức khỏe, kỹ năng sống, tự kỷ,-Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?

Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chọn mức 1Chọn mức 2Chọn mức 3Chọn mức 4Chọn mức 5  

Triết lý giá trị của nghề Công tác xã hội (CTXH) dựa trên niềm tin vào giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi con người. 

Bởi vậy, CTXH luôn luôn tin vào giá trị và khả năng thay đổi của các cá nhân vì họ có khả năng đưa ra lý do, phân tích lý trí và chọn lựa. CTXH đề cao các giá trị về quyền con người. Con người có quyền tiếp cận các dịch vụ và đưa ra quyết định.
CTXH cũng nhấn mạnh các giá trị về xã hội. Xã hội cần hướng đến đảm bảo sự công bằng và dân chủ. Vì vậy, CTXH luôn chú trọng đến việc xây dựng các chương trình xã hội và cải tiến các chính sách xã hội nhằm nâng cao các điều kiện xã hội và thực hiện công bằng xã hội.
CTXH xác nhận các giá trị về ứng xử chuyên môn. Nhân viên công tác xã hội đánh giá và tự đánh giá chất lượng phục vụ của mình. Nhân viên công tác xã hội luôn tuân thủ và chịu trách nhiệm về những hành vi đạo đức và luôn có ý thức phát triển chuyên môn.

Bạn đang xem: Trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng, Tư vấn sức khỏe, kỹ năng sống, tự kỷ,-Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?

Tin mới

  • Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam? – 26/05/2020

  • Nghề Công tác xã hội có các phương pháp hỗ trợ trực tiếp nào? – 26/05/2020

  • Quá trình hình thành và phát triển của nghề Công tác xã hội trên thế giới như thế nào? – 26/05/2020

  • Nhân viên công tác xã hội là ai và có những vai trò gì? – 26/05/2020

  • Nghề Công tác xã hội tuân thủ theo những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp nào? – 26/05/2020

Các tin khác

  • Đối tượng của Công tác xã hội là gì? – 26/05/2020

  • Phạm vi hoạt động của nghề Công tác xã hội là gì? – 26/05/2020

  • Chức năng, nhiệm vụ Nghề công tác xã hội – 26/05/2020

  • Chức năng của hoạt động Công tác xã hội Việt Nam hiện nay – 14/05/2020

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button