Kiến thức

Hướng dẫn bấm máy tính casio giải số phức nhanh nhất 2021-ToanHoc.org

Hướng dẫn bấm máy tính casio giải số phức nhanh nhất 2021

Trong đề minh họa có câu 42 và câu 49 là giải dược bằng máy tính casio. Mời bạn theo dõi

Mục lục

ẩn

1. Kiến thức căn bản

2. Các tính năng trong OPTN của máy tính FX 580VNX

3. Giải phương trình bằng máy tính casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

3.2 Cách bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

1.2 Cách giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

Bạn đang xem: Hướng dẫn bấm máy tính casio giải số phức nhanh nhất 2021-ToanHoc.org

1. Kiến thức căn bản

Thiết lập môi trường tính toán số phức

Một số hiện thị cần nhớ

2. Các tính năng trong OPTN của máy tính FX 580VNX

3. Giải phương trình bằng máy tính casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình bậc nhất số phức thì bạn cần làm theo các bước sau

Bước 1: Thiết lập môi trường phức

Bước 2: Rút gọn phương trình

Bước 3: Thức hiện phép tính

Ví dụ: Tìm số phức z thỏa mãn phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là [z = – frac{{25}}{{26}} – frac{{31}}{{26}}i]

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn biểu thức [z = frac{5}{{left( {2i – 3} right) – left( {i + 4} right)}}]

Bước 2: Thao tác máy tính

3.2 Cách bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với

Sử dụng casio giải phương trình bậc 2

thì ta làm như sau

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau 3x2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

Sau khi đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

Kết luận: Phương trình 3x2 – 4x + 100 = 0 có 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 3

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 3 sau 2x3 + 6x2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy tính như sau

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 4

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy tính như sau

Kết luận: Phương trình x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0 có 4 nghiệm phức

1.2 Cách giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

1.2.1 Hướng dẫn bấm casio căn bậc 2 của một số phức

Mỗi số phức z đều có 2 căn bậc 2 là w và – w. Trong đó w thỏa mãn w² = z.

Ví dụ: Tìm căn bậc 2 của số phức sau z = – 3 + 4i

Lời giải

1.2.2 Hướng dẫn bấm casio giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button