Kiến thức

LÝ THUYẾT TOÁN: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN 12

Bạn đang xem: LÝ THUYẾT TOÁN: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN 12

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 3

Phương trình đường thẳng trong không gian Đường thẳng  ∆ qua điểm M0(x0; y0; z0) có vectơ chỉ phương  a→(a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng: x=x0+a1t y=y0+a2t z=z0+a3t t ∈ R là tham số. Nếu a1, a2, a3 đều khác không, ta viết phương trình trên ở dạng chính tắc: x−x0 / a1=y−y0 / a2=z−z0 / a3…

Xem thêm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button