Kiến thức

Biết rằng đường thẳng luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt A và B, khi đó tập hợp trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Biết rằng đường thẳng img1luôn cắt parabol img2tại hai điểm phân biệt A và B, khi đó tập hợp trung điểm của đoạn thẳng AB là:

A.

Đường parabol img1.

B.

Đường parabol img1.

C.

Đường thẳng img1.

D.

Đường thẳng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường: img1. Vì img2nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là: img3. Do đó, tập hợp trung điểm của đoạn thẳng AB là đường parabol img4

 

Đáp án đúng là  B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về hàm số bậc hai. – HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI – Toán Học 10 – Đề số 6

Làm bài

Bạn đang xem: Biết rằng đường thẳng luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt A và B, khi đó tập hợp trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button