Kiến thức

  Cho các phát biểu sau:          (1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ cũng như fructozơ thu được axit gluconic.          (2) Glucozơ, fructozơ là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thủy phân được.          (3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.          (4) Trong phân tử saccarozơ gốc a

 

Cho các phát biểu sau:         

(1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ cũng như fructozơ thu được axit gluconic.         

(2) Glucozơ, fructozơ là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thủy phân được.         

(3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.         

(4) Trong phân tử saccarozơ gốc a-glucozơ và gốc b-glucozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.         

(5) Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, ở điều kiện thường không tan trong nước.         

(6) Phân tử amilozơ và amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là.             

A.

A. 5        

B.

B. 4        

C.

C. 6        

D.

D. 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1) Sai, hiđrô hóa glucôzơ thu được sorbitol còn fructôzơ thì thu được đồng phân của sorbitol.                  

(4) Sai, trong phân tử saccarozơ gốc a-glucozơ và gốc b-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi

(6) Sai, các polime có mạch phân nhánh thường gặp là amylopectin và glicôzen.

Vậy có 3 phát biểu đúng là (2), (3) và (5).    

Vậy đáp án đúng là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học của Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hóa học 12 – Đề số 2

Làm bài

Bạn đang xem:   Cho các phát biểu sau:          (1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ cũng như fructozơ thu được axit gluconic.          (2) Glucozơ, fructozơ là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thủy phân được.          (3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.          (4) Trong phân tử saccarozơ gốc a

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button