Kiến thức

Cho hàm số f(x) đồng biến trên tập số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • Câu hỏi: <!–

  Cho hàm số f(x) đồng biến trên tập số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  –>

  Cho hàm số f(x) đồng biến trên tập số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Với mọi ({x_1},{x_2} in R Rightarrow fleft( {{x_1}} right) > fleft( {{x_2}} right).)
  • B. Với mọi ({x_1},{x_2} in R Rightarrow fleft( {{x_1}} right) < fleft( {{x_2}} right).)
  • C. Với mọi ({x_1} > {x_2} in R Rightarrow fleft( {{x_1}} right) < fleft( {{x_2}} right).)
  • D. Với mọi ({x_1} < {x_2} in R Rightarrow fleft( {{x_1}} right) < fleft( {{x_2}} right).)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số f(x) đồng biến trên tập số thực R nên với mọi ({x_1} < {x_2} in R Rightarrow fleft( {{x_1}} right) < fleft( {{x_2}} right).)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 29880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

 • Hàm số (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,a ne 0) luôn đồng biến trên R khi và chỉ khi 

 • Cho hàm số y = f(x) liên tục và luôn nghịch biến trên [a;b] Hỏi hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất tại điểm n

 • Gọi M, N  là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong (y = frac{{2x + 4}}{{x – 1}}.

 • Số điểm cực trị của đồ thị hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 3) là:

 • Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Khi đó (H) có thể tích bằng

 • Tìm giá trị cực đại (y_{CĐ}) hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 1.)

 • Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x + 1}}) là đúng?

 • Số tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{{x + 1}}{{sqrt {{x^2} – 1} }}) là:

 • Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

 • Đồ thị hàm số (y = {x^3} – 3x + 2) có dạng: 

 • Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

 • Cho hàm số (y = – {x^3} – {x^2} + 5x + 4.)  Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Cho hình hộp ABCD.ABCD có O là giao điểm của AC và BD. Khi đó tỉ số thể tích của khối chóp O.

 • Cho hàm số y =f(x) xác định, liên tục trên R và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

 • Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2) trên đoạn

 • Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào dưới đây?

 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = – {x^3} + 12x + 2) trên đoạn [1;4] là

 • Cho hàm số (y = frac{1}{4}{x^4} – 2{x^2} + 3.) Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Bảng biến thiên sau đây là của hàm số?

 • Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 3}}{{x + 3}}) và đường thẳng (y = x – 1) là:

 • Hàm số đó là hàm số nào?

 • Cho hàm số (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) có đồ thị như hình dưới. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 • Cho hàm số f(x) đồng biến trên tập số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A

 • Hàm số nào sau đây luôn có điểm cực trị:

 • Hàm số (y = {x^3} + left( {{m^2} + 1} right)x + m + 1) đạt GTNN bằng 5 trên [0;1]. Khi đó giá tri ̣m của là

 • Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm số sau:

 • Cho hàm số y= f(x) liên tục trên đoạn[-2;3] có bảng biến thiên như hình vẽ:Khẳng định nào sau đây là khẳng đị

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + cx + d,a ne 0).

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button