Kiến thức

Cho hàm số $y=dfrac{3x+m}{x+m}$. Tìm $m$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+infty)$.

Cho hàm số $y=dfrac{3x+m}{x+m}$. Tìm $m$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+infty)$.

A.

$mgeq-2$.

B.

$mleq0$.

C.

$m>0$.

D.

$m>-2$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Ta có: Tập xác định $D=mathbb{R}$. Đạo hàm $y’=dfrac{2m}{(x+m)^2}$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+infty)$ khi và chỉ khi $y’>0$ với mọi $x>2$. $Leftrightarrow begin{cases}2m>0\-mnotin(2;+infty)end{cases}Leftrightarrow begin{cases}m>0\mgeq-2end{cases}Leftrightarrow m>0$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Bạn đang xem: Cho hàm số $y=dfrac{3x+m}{x+m}$. Tìm $m$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+infty)$.

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button