Kiến thức

-Cho m gam một ancol đơn chức X tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

 • Câu hỏi: <!–

  – Cho m gam một ancol đơn chức X tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

  –>

  – Cho m gam một ancol đơn chức X tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

  – Nếu cũng cho m gam ancol nói trên tiến hành ete hóa với hiệu xuất 100% thì thu được 10,2 gam ete.

  – Xác định CTCT và tên gọi thay thế có thể có của X.

   

  Lời giải tham khảo:

  nH2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol

  ROH + Na → RONa  + H2

  Vậy nROH = 0,2 mol

  2ROH → ROR + H2O

  0,2            0,1        0,1

  Ta có: MROR = 10,2:0,1 = 102

  MR = 43 

  Vậy R là C3H7. Vì vậy có 2 ancol thõa mãn:

  CH3-CH2-CH2OH: propan-1-ol

  CH3-CH(OH)-CH3: propan-2-ol

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 62593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Ankan là hidrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết:

 • Cho khí propan tác dụng với Clo có ánh sáng với tỉ lệ số mol 1:1 thì thu được số sản phẩm hữu cơ có 3 cácbon là:

 • Cho Toluen tác dụng với Brom theo tỉ lệ số mol 1:1 có Fe làm xúc tác thì thu được sản phẩm dạng:

 • Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp:

 • Đốt cháy hoàn toàn benzen thu được:

 • Chất nào sau đây phản ứng với Brom ở điều kiện thường:

 • a.

 • Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm anhdehit fomic và andehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thấy tạo ra tối đa 54 gam Ag.

 • Chỉ dùng một hóa chất duy nhất hãy nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ khác nhau sau: benzen, toluen, stiren

 • – Cho m gam một ancol đơn chức X tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

 • Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp khí X ở đktc thu được 23,4 gam H2O.

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive