Kiến thức

Công thức phân tử của toluen là

 • Câu hỏi: <!–

  Công thức phân tử của toluen là

  –>

  Công thức phân tử của toluen là

  • A. C6H6  
  • B. C7H8 
  • C. C8H8    
  • D. C8H10
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Bạn đang xem: Công thức phân tử của toluen là

  Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  18 câu hỏi | 90 phút

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!–

–>

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là

 • Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6). Hãy chọn nhận xét đúng:

 • Hiđrocacbon X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C8H8.

 • Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:

 • Tiến hành trùng hợp 26 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với 500 ml dung dịch Br2 0,15M

 • Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 là

 • Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

 • Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

 • Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

 • Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 • Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

 • Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen.

 • Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

 • Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

 • Công thức phân tử của toluen là

 • Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H8 .Công thức phân tử của của X là

 • Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

 • Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là bao nhiêu??

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button